Overzicht van de steun van Defensie aan Oekraïne

In 2014 viel Rusland al een deel van het Oekraïense grondgebied, de Krim, binnen alvorens het te annexeren. Op 24 februari 2022, overschreed Rusland opnieuw een rode lijn door Oekraïne binnen te vallen. De internationale gemeenschap veroordeelde onmiddellijk deze niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde daad van agressie, die ook een ernstige bedreiging vormde voor de Euro-Atlantische veiligheid. Sindsdien is de westerse steun voor de Oekraïense oorlogsinspanning onverminderd doorgegaan.

 

In de nasleep van de invasie veranderde de NAVO, tot nu toe een systeem van afschrikking en demonstratie van solidariteit, in een systeem van collectieve verdediging waaraan België, samen met vele andere partners, deelneemt. Vervolgens werden vier nieuwe NAVO-battlegroups opgericht: in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije. Deze komen bovenop de vier gevechtsgroepen die al aanwezig waren in de Baltische landen en in Polen.

 

Sindsdien hebben de bondgenoten en de partners van de NAVO en de EU ongeziene steun aan Oekraïne verleend (sturen van materieel, economische sancties tegen Rusland, opvangen van Oekraïense vluchtelingen, inzetten van militairen in het kader van afschrikkings- en verdedigingsmissies, enz.), zodat het zichzelf kan verdedigen en zichzelf kan opleggen als een onafhankelijke en soevereine staat.

 

Ook België heeft, als lid van de NAVO, Oekraïne, zijn bevolking en zijn strijdkrachten vanaf het begin gesteund en dit in nauwe samenwerking met zijn partnerlanden en bondgenoten. Een overzicht.

 

Geen tijd om alles te lezen? Hier vind je een overzicht van de actuele en toekomstige steun:

  • In het kader van Forward Land Forces zijn Belgische militairen momenteel ontplooid in zowel Roemenië (ongeveer 270 militairen) als in Litouwen (ongeveer 250 militairen).  Daar versterken ze de Oostflank van de NAVO om te verdedigen en af te schrikken.
  • De mijnenjager CROCUS is ontplooid in de SNMCMG1.
  • Vanaf december zullen een 70-tal militairen en vier F-16’s ontplooid worden in Litouwen voor de missie Baltic Air Policing (BAP).
  • De leveringen van militair materiaal gaan nog steeds op regelmatige basis door.
  • Onze militairen leiden zowel in België als in het buitenland Oekraïense militairen op in verschillende domeinen. Enkele voorbeelden zijn de vormingen SERE (Survival, Evacuation/Evasion, Resistance and Extraction), opleidingen in de marinesector en vormingen ontmijner.
  • België neemt ook deel aan de internationale coalitie van F-16’s en hiervoor zijn verschillende opleidingen voor piloten, technici en mission planners momenteel aan de gang of staan gepland in de nabije toekomst.
  • Eén Oekraïense militair verblijft momenteel nog steeds in het Brandwondencentrum van het Militair Hospitaal Koningin Astrid waar hij de beste zorgen krijgt.

 

Inzet van militairen ter versterking van de oostflank van de NAVO

 

Defensie nam al regelmatig deel aan het afschrikkings- en solidariteitsmechanisme van de NAVO aan haar oostflank, via de missies enhanced Forward Presence (eFP), Baltic Air Policing (BAP) en Enhanced Air Policing (EAP). Zo had Defensie voor het uitbreken van het conflict reeds gepland om in 2022 een detachement van ongeveer 150 militairen in Litouwen in te zetten voor de eFP-missie en een vijftigtal anderen voor EAP in Estland.

 

De NAVO en haar lidstaten waren ook paraat in geval van escalatie: jaarlijks werden militairen ingedeeld bij de NATO Response Force (NRF) om, indien nodig, te worden ingezet.

 

In de nasleep van de Russische invasie werd deze snelle interventiemacht voor het eerst geactiveerd, waardoor de NAVO in een collectieve verdedigingspositie kwam te staan.

 

In dit kader werden 300 Belgische militairen begin maart 2022 ingezet in Constanta in Roemenië. Onder Frans bevel bleven ze daar tot eind juni. Op het programma: bescherming en afschrikking.

 

Vervolgens namen ongeveer zeventig militairen (voornamelijk van de Genie) het over tot december. Hun opdracht was ditmaal om deel te nemen aan de aanleg van extra infrastructuur in het kamp in Cincu.

 

Sinds juli 2023 zijn onze militairen opnieuw ontplooid in Roemenië in het kader van de Forward Land Forces voor minimaal een jaar. In datzelfde kader zijn er ook in Litouwen sinds augustus 2023 militairen ter plaatse.

 

Parallel aan deze ondersteuning op de grond is de missie van onze militairen en F-16’s in Estland, die aan het begin van het conflict al aan de gang was, verlengd. Ze voerden onder meer Combat Air Patrol – patrouillevluchten – en vluchten van langere duur uit. De reactietijd is uiteraard korter wanneer de F-16 in de lucht is.

 

Vervolgens werd de missie enhanced Vigilance Activities (eVA) gelanceerd, een ander NAVO-antwoord op de Russische invasie van Oekraïne. Defensie bleef van april tot juli 2022 vier F-16’s en een detachement van 70 personen inzetten in Estland om te reageren op mogelijke schendingen van het luchtruim en om elke vorm van agressie af te weren. Van oktober tot november 2022 werden opnieuw ongeveer 95 militairen en zes F-16’s ingezet in Estland in het kader van eVA.

Vanaf december 2023 zullen vier van onze F-16’s opnieuw ontplooid worden voor vier maanden, ditmaal in Litouwen. Ze zullen opnieuw deel uitmaken van de missie Baltic Air Policing (BAP).

 

Markant en niet zonder belang is ook dat er mijnenjagers zijn ingezet als onderdeel van de NRF vanaf 2022 en ze opnieuw zijn ingezet in 2023.

 

Ontdek een meer gedetailleerd overzicht van de Belgische militaire ontplooiing in het kader van de NAVO-versterking van de oostflank.

 

Medische ondersteuning

 

De opvang van Oekraïense patiënten maakt deel uit van de Europese solidariteit.

 

Het militair hospitaal deed vier keer dienst als opvangplatform waar Oekraïense patiënten en hun familieleden werden geregistreerd en overgebracht naar andere Belgische ziekenhuizen.

 

Op 30 november 2022 werden vijf Oekraïense patiënten die brandwonden opliepen, opgenomen in het brandwondencentrum van het militair hospitaal.

 

Verzending van materiaal

 

Volgens de laatste politieke verklaringen bedraagt ​​de hulp van Defensie aan Oekraïne tot op heden 280 miljoen euro.

 

We leverden niet alleen apparatuur, maar hielpen ook om materieel van andere actoren ter plaatse aan te voeren. Onder de door Defensie geleverde, of binnenkort te leveren, uitrusting vallen: lichte automatische wapens met munitie, machinegeweren met munitie, individuele medische uitrusting, ballistische beschermingsmiddelen (helmen, kogelvrije- en kogelwerende vesten), observatie- en oriëntatieapparatuur, zware mortieren met munitie, antitankwapens, luchtafweermiddelen, ambulances, logistieke vrachtwagens, mobiele laboratoria, onderwaterdrones en winterkledij.

 

Sinds het begin van het conflict analyseert België zijn voorraden, maar ook wat het kan leveren op het niveau van zijn defensie- en veiligheidsindustrieën. Het gaat niet alleen om de behoeften en eisen van de Oekraïners te analyseren in functie van de ontwikkelingen ter plaatse, maar ook om te zorgen voor een evenwicht tussen wat geleverd wordt door de verschillende leden van de contactgroep, waarbij de steun van de verschillende lidstaten (meer dan vijftig) gecoördineerd wordt. Het is ook belangrijk om onze operationaliteit niet in gevaar te brengen.

 

 Steun bij opleidingen

 

Defensie neemt deel aan de opleiding van Oekraïense militairen via de European Military Assistance Mission in support of Ukraine (EUMAM), waarvan de oprichting op 17 oktober 2022 door de Europese Unie werd beslist. 15.000 Oekraïense militairen moeten op het grondgebied van de Europese Unie worden opgeleid.

 

Een reeks gespecialiseerde opleidingen hebben reeds plaatsgevonden of staan gepland, voornamelijk in het domein van de landcomponent en in het medisch domein, zowel in België als in het buitenland.

 

Er vonden ook opleidingen plaats in het kader van de F-16-coalitie (zie hieronder).

 

F-16-coalitie

 

Sinds 11 juli 2023 maakt België officieel deel uit van de internationale F-16-coalitie, die momenteel uit 12 landen is samengesteld. Het doel is om Oekraïne een vloot gevechtsvliegtuigen te geven die in staat is de integriteit van hun grondgebied en de bescherming van hun luchtruim te verzekeren en die kan bijdragen aan de veiligheid van het Oekraïense volk.

 

In deze context zijn er eind 2023 en ook in 2024 verschillende opleidingen voor piloten, technici et missieplanners voorzien. Begin oktober 2023 was de overstap naar F-16 van de Amerikaanse en Noorse piloten net voltooid in België zodat ze vervolgens Oekraïners kunnen opleiden.

 

Defensie zal eveneens het nodige doen om de overdracht van F-16’s aan Oekraïne mogelijk te maken tegen 2025, afhankelijk van de toenemende aankomst van de F-35, ons nieuw jachtvliegtuig en van de beschikbaarheid van noodzakelijke wisselstukken. Een stock met belangrijke reserveonderdelen zal gemaakt worden zodat de F-16-vloot gegarandeerd operationeel blijft totdat de overgang naar de F-35 afgerond is. Het zal niet langer nodig zijn om de oude toestellen te ontdoen van al hun onderdelen.

 

 

Opvang van vluchtelingen

 

Defensie ondersteunt de betrokken federale autoriteiten en de deelstaten bij een gecoördineerde aanpak van de vluchtelingencrisis. Net als bij de COVID-crisis en de overstromingscrisis van 2021 neemt Defensie actief deel aan de verschillende coördinaties die door het Nationaal Crisiscentrum worden aangestuurd om de gevraagde bijdrage te optimaliseren.

 

 

Deze ondersteuning zal worden voortgezet zolang dat nodig is. De belangen van Oekraïne zijn inderdaad onze belangen. Het zijn onze waarden, onze manier van leven en onze vrijheden die op het spel staan.