Admiraal De Beurme spreekt de Round Robins toe

Op vrijdag 26 november 2021 was divisieadmiraal Jan De Beurme, commandant van de Marine in CC MAR (Competentiecentrum van de Marine) om de nieuwe rekruten van de Marine, de ‘Round Robins’ toe te spreken.

 

Hij stak onmiddellijk van wal met de uitspraak: “De Marine heeft het moeilijk. Maar we zijn ook succesvol, en heel wat mensen willen de Marine vervoegen.” Precies het feit dat we een kleine Marine zijn, maar internationaal hoog aangeschreven staan, maakt het er ook niet makkelijker op. “We zijn het slachtoffer van ons eigen succes,” besloot hij.

 

Maar daar moet in de toekomst verandering in komen.

De rekrutering draait op volle toeren, om klaar te zijn om de nieuwe schepen die vanaf 2024 deel zullen uitmaken van onze vernieuwde vloot, te kunnen bemannen. De bedoeling is om in de toekomst niet meer te werken met een vaste bemanning voor een bepaald schip, maar met meerdere bemanningen voor een ‘platform’. Dat betekent dat een grotere groep mensen opgeleid zal worden om op schepen van een bepaald type te kunnen roteren. Dat zal de bemanningen ook meer ontlasten, met kortere periodes aan boord en dus een betere balans tussen werk en privéleven. Concreet zullen de nieuwe schepen zo’n 300 dagen per jaar op zee zijn, waar de mensen maximaal 100 tot 120 dagen per jaar aan boord zullen spenderen, in periodes van 6 tot 8 weken. In de tussenliggende periodes zullen de mensen overuren kunnen opnemen, de JICCS (Joint Individual Common Core Skills) afleggen of schootsonderricht of andere opleidingen krijgen. “Gezien de specificiteit van onze job, vraag ik jullie geduld en inzet tijdens de cursussen in de simulatoren,” vervolgde de admiraal.

 

Hij gaf ook mee dat de job van de techniekers aan boord zal veranderen: gezien de grote schaarste aan technici zullen de mensen aan boord ‘operator/maintainer’ worden, wat inhoudt dat alle bemanningsleden een basis technische vaardigheden zullen meekrijgen om mee te kunnen instaan voor het onderhoud aan boord. Gespecialiseerde techniekers aan wal zullen de mensen aan boord kunnen bijstaan met behulp van enhanced reality. In de toekomst zal de rekrutering daarom zo breed mogelijk zijn, in plaats van voor een specifieke functie. Ook nieuwe beroepen als dronepiloot zullen een opmars maken.

 

Om af te ronden gaf de admiraal ook nog mee dat de Round Robins vanaf nu de toekomst zijn van onze Marine, dat ze na hun vorming als ‘Novice’ zullen starten en binnen een vijftal jaren als experten beschouwd zullen worden.

 

Last but not least vatte de admiraal het mooi samen: ”We zijn een kleine Marine, maar met de mensen van de schepen en die van de kaai vormen we één grote familie.”

Luc Vermeersch

Luc Vermeersch