Brand in het Groot Schietveld te Brecht

Vrijdagochtend brak er brand uit op het militaire domein in Brecht, tijdens een schietoefening van het 11e bataljon genie. Na meerdere uren vechten tegen de vlammen, is de situatie nu onder controle.

 

De militairen ter plaatse riepen vanmorgen snel de hulp in van de brandweer. Het vuur verspreidde zich echter over het hele schietveld en veroorzaakte zware rookontwikkeling.

 

De provinciale fase van het rampenplan werd in werking gesteld. Als voorzorgsmaatregel werden enkele huizen in de omgeving van het militaire domein ontruimd.

 

Brandweerlieden en twee Nederlandse CHINOOK alsook bulldozers van 11 Genie werden te hulp geroepen.

 

Deze fase is nu voltooid en wordt vervangen door een gemeentelijke fase.

 

Wij betreuren de schade die de vlammen hebben aangericht, maar zijn opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen.

 

Defensie verontschuldigt zich bij de bevolking voor het ongemak dat de brand heeft veroorzaakt en dankt de Belgische en Nederlandse brandweer, het leger en allen die bij de bestrijding van de brand hebben geholpen.

 

Er zal een onderzoek worden ingesteld om de precieze oorzaken vast te stellen en om nuttige lessen te trekken voor de toekomst.

Persdienst