De Europese ministers van Defensie stellen hun prioriteiten scherp

Op 31 januari komen de 27 ministers van Defensie van de Europese Unie (EU) samen voor een informele meeting in het Brusselse Egmontpaleis, georganiseerd door het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU. Het doel van de bijeenkomst is om op een informele manier de politieke samenwerking rond het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU te bevorderen. De Belgische Defensie draagt bij aan de veiligheid op verschillende vlakken door haar huidige missies zowel op Europees grondgebied als in EU-missies buiten Europa.

 

Tijdens de informele meeting zullen de Europese minister van Defensie deelnemen aan vier dynamische vergadermomenten. Ze zullen ook de gelegenheid hebben om via een virtuele verbinding van gedachten te wisselen over de situatie ter plaatse met de Oekraïense minister van Defensie, Rustem Umerov. De voortzetting van de Europese steun aan het land zal ook worden besproken. Net zoals de paraatheid van de EU op het vlak van verdediging en de versterking van de Europese industriële en technologische defensiebasis. Tot slot zullen de ministers ook kijken naar de actuele operationele- en veiligheidsuitdagingen in de Sahel-regio en de Rode Zee.

 

“Een basis voor beslissingen en acties”

 

“Deze samenwerkingssessies leggen de basis voor impactvolle beslissingen en gezamenlijke acties”, benadrukte de Belgische minister van Defensie, Ludivine Dedonder, aan het begin van de informele meeting. “Een gedeeld engagement voor vrede en stabiliteit is de drijvende kracht achter onze discussies. De situatie in Oekraïne en Gaza maakt uiteraard deel uit van onze besprekingen, want als Europese Unie moeten we er alles aan doen om de inwoners in Oekraïne en de Gazastrook te beschermen.”

 

De vergadering biedt de ministers ook de gelegenheid om gelijkgestemde partners te ontmoeten, waaronder de vicepresident van de Europese Commissie, Josep Borrell, de voorzitter van het Militair Comité van de EU, Robert Brieger, en de ondersecretaris-generaal voor vredesoperaties van de Verenigde Naties, Jean-Pierre Lacroix.

 

Internationaal engagement

 

De Belgische Defensie werkt samen met een groot aantal landen die betrokken zijn bij zowel EU- als NAVO-missies in Europa. Ze neemt actief deel aan de afschrikkings- en verdedigingsmissie van de NAVO aan de oostflank, in de Europese wateren en in de lucht. Als onderdeel van de ‘Forward Land Forces’-regeling zijn Belgische militairen bijvoorbeeld actief in Roemenië, waar ze nauw samenwerken met Frankrijk, en in Litouwen, waar ze geïntegreerd zijn in een Duitse battlegroup. Belgische F-16’s patrouilleren ook in het luchtruim boven de Baltische Staten en een Belgisch fregat en een mijnenjager dragen bij – of zullen binnenkort bijdragen – aan de maritieme veiligheid in de Noordzee en de Baltische Zee als onderdeel van de NATO Response Force.

 

Met het oog op de huidige ontwikkelingen in de Rode Zee heeft het Kernkabinet op 19 januari besloten om het fregat Louise-Marie toestemming te geven deel te nemen aan de Europese missie die binnenkort van start gaat om de vrijheid van scheepvaart de waarborgen. Deze operatie werd recent ‘Aspides’ gedoopt, ‘de beschermer’.

 

Daarnaast blijft België Oekraïne onverminderd steunen. Op 26 januari ondertekende minister Dedonder nog een akkoord tussen Defensie, de Belgische industrie en Oekraïne. Dit was een intentieverklaring voor toekomstige samenwerking bij het onderhouden en moderniseren van militaire capaciteiten.

 

Al deze samenwerkingen benadrukken de inspanningen van Defensie om bij te dragen aan een veilige en stabiele Europese Unie in woelige tijden.

Bilitis Nijs & Wilge Decraene

Lucia Gaggero & Rein Van den Bergh