De vijand verslaan doe je niet alleen!

Deze week heerst er heel wat militaire bedrijvigheid in het hart van onze Belgische Ardennen. Het doorgaans rustige dorpje Saint-Hubert, gelegen in Belgisch-Luxemburg, en de grote wouden erom heen zijn niet alleen een toevluchtsoord voor wilde dieren en een paradijs voor jagers. Je kan er momenteel ook heel wat militairen van het Special Operations Regiment en het Bataljon Artillerie aan het werk zien.

 

De militairen hebben het militaire reservevliegveld van Saint-Hubert als uitvalsbasis en nemen er deel aan de oefening Poppy. Die is gebaseerd op een erg realistisch scenario en georganiseerd door de 3D-staf van de Landcomponent. Ze heeft tot doel om de specialisatie joint terminal attack controller (JTAC) te behalen en te onderhouden, als voorbereiding op toekomstige deelnames aan internationale operaties en oefeningen.

 

Een JTAC is een militair die in een operatiezone of crisissituatie instaat voor de doelaanduiding voor de aanwezige luchtmiddelen om de gevechtstroepen op het terrein te ondersteunen. Hij zorgt met andere woorden voor de geplande close air support (CAS) aan gevechtstroepen in vijandelijk gebied. Bij onze Belgische Defensie maken de JTAC-specialisten deel uit van het Bataljon Artillerie of het Special Operations Regiment (SOR).

 

Om de JTAC-specialisten zo goed mogelijk op toekomstige opdrachten voor te bereiden, is het scenario zo realistisch mogelijk. De grondtroepen liggen onder vijandelijk vuur en hebben luchtsteun nodig van F-16-gevechtsvliegtuigen. Een paracommando raakt gewond en moet met een helikopter uit het crisisgebied geëvacueerd worden. Een team van de special forces is via de inlichtingendiensten de opslagplaats van een belangrijk computerelement te weten gekomen en wil dit koste wat het kost bemachtigen. Sluipschutters kregen nieuwe tactische posities toegewezen en worden tijdens de nacht via de lucht in positie gebracht.

 

Met de hulp van de Luchtcomponent schakelen twee F-16-gevechtsvliegtuigen van de basis van Florennes belangrijke vijandelijke gronddoelen uit. Tegelijkertijd zijn ze door middel van hun krachtige targetting pods de ogen in de lucht van de JTAC. Een Agusta A-109 BAi van het 17de smaldeel A109 MRH en een NH90 TTH van het 18de smaldeel NH90 TTH zijn gestationeerd op het vliegveld van Saint-Hubert en krijgen een oproep van de JTAC om de grondtroepen te ondersteunen. Terwijl de A109 zorgt voor de medische evacuatie van de gewonden en het tactisch transport van de JTAC, zorgt de NH90 TTH voor de snelle en tactische ontplooiing en extractie van speciale gevechtseenheden.

 

Deze oefening weerspiegelt perfecte hoe het er in de werkelijkheid aan toe gaat. Tegelijk vormt ze een belangrijke basis om onze eenheden van de Land- en Luchtcomponent voor te bereiden op toekomstige deelnames aan internationale operaties voor vrede en veiligheid.

 

Elke militair heeft zijn specialiteit en wapensysteem. De specialiteiten zijn de schakels van de ketting. De wapensystemen vormen de tandwielen van de versnellingsbak. Samen vormen ze een perfect werkende en goed geoliede machine. Want de vijand verslaan dat doe je niet alleen!

COMOPSAIR IPR

Jozef Vanden Broeck