Defensie ondersteunt de NAVO-top

Op maandag 14 juni vindt er een NAVO-top plaats op de hoofdzetel van de organisatie in Brussel. Vertegenwoordigers van dertig lidstaten komen samen om beslissingen te nemen over de NAVO-agenda tegen 2030. Op vraag van het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken zet Defensie diverse middelen in om de organisatie van het evenement te ondersteunen.

 

Brussel en België herbergen het NAVO-hoofdkwartier en beschikken over erkende ervaring en knowhow om Europese en internationale toppen te organiseren. De top zal plaatsvinden in de beste omstandigheden op het vlak van mobiliteit, veiligheid en gezondheidsvoorschriften rond Covid-19.

 

Defensie steunt het evenement op het vlak van veiligheid en logistiek met meerdere middelen. De belangrijkste is de inzet van personeel: meer dan 400 tot 450 militairen. Ook logistieke middelen staan ter beschikking van de topontmoeting. Verbindingsofficieren begeleiden de gasten van bij hun aankomst in België tot aan hun vertrek. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) voert grondige veiligheidscontroles (sweeps) uit in het kwartier Koningin Elisabeth.  Zo kan het Defensiehoofdkwartier in Evere het NAVO-personeel ontvangen, terwijl de Movement Control Groupen de militaire politie hen tot aan het evenement escorteren.

 

De Medische Component stelt twee mugambulances van het militair ziekenhuis ter beschikking van de NAVO-zetel. Twee andere ambulances worden ingezet voor operatie Joint Umbrellaen de militairen in het algemeen. Er wordt een tent opgezet waarin personeel van de FOD Volksgezondheid PCR-testen zal uitvoeren.

 

Defensie zet nog vele andere lucht-, medische en steunmiddelen in voor uiteenlopende opdrachten, zoals tijdens operatie Joint Umbrella. Defensie beschikt over een unieke expertise om die middelen gezamenlijk en in coördinatie met andere overheidsdiensten in te zetten. Omwille van de veiligheid en de doeltreffendheid geven we niet meer details over de ingezette middelen.

Jacques-Emmanuel De Boeck

Jo Vanden Broeck & Ritchie Sedeyn