Een mijn van 1.000 kilo vernietigd op zee

Deze zaterdag werkten de bemanning van de Pollux, een van onze patrouillevaartuigen, en een ploeg van DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen), nauw samen om een Duitse zeemijn van een ton te vernietigen.

 

Een baggerschip dat in de Noordzee werken aan het uitvoeren was op de zeebodem, vond de zeemijn. De Pollux nam vervolgens, samen met een driekoppig team van DOVO, de mijn aan boord met behulp van haar kraan en RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat). Het patrouillevaartuig is dan met het DOVO-team aan boord naar een zone gevaren, aangeduid door het Maritiem Informatiekruispunt (MIK). Daar hebben ze, op veilige afstand van de kust, dit imposante tuig in alle veiligheid kunnen vernietigen.

 

Via radio brachten ze het controlecentrum en alle schepen in een wijde perimeter op de hoogte. Ook hielden ze hun radar nauwlettend in de gaten om elk incident te voorkomen.