Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen

Een tijdje vóór het begin van het nieuwe jaar was ik gestart met de redactie van een tweede bijdrage voor de “Blog van de CHOD”. Het was gefocust op de – positieve – balans die Defensie kon voorleggen gedurende een COVID-jaar dat in ons geheugen zal gegrift blijven. Ik had enkele cijfers kunnen meedelen, zoals de meer dan 20.000 mandagen gepresteerd door onze mannen en vrouwen in de strijd tegen het virus, de om en bij de 24.000 vlieguren, de 1.000 vaardagen of de 5.000.000 afgelegde kilometers in het kader van de operaties, de training en de steun. Ik zou hebben stilgestaan bij de interventies van DOVO, die van onze SAR-helikopters, de luchtinterventies in het kader van de QRA, enz… Ik zou een specifieke gedachte gehad hebben voor al de militairen en burgers bij Defensie die dit jaar een familielid hebben verloren, voor de familie van onze enige overleden militair in operatie, in de straten van Brussel. Ik zou jullie uitgenodigd hebben om onze soldaat, die in januari in Mali gewond raakte door een IED, aan te moedigen in zijn eenzaam gevecht naar herstel.

 

Een onhandigheid in de informatica heeft mij echter verplicht mijn plannen te herzien en mijn bijdrage aan te passen aan de realiteit van het nieuwe jaar. 2021 kondigt zich aan als zeer interessant, dat is het minste wat men kan zeggen, maar zeker ook als veeleisend.

 

De overgang naar een nieuw jaar wordt over het algemeen gekoppeld aan goede voornemens. Ik bespaar u die van mij en maak tevens de keuze om de objectieven, die we voor onze organisatie vastleggen, hier niet op te sommen. Ik zal deze doelstellingen op een formelere wijze met jullie delen in de komende weken. Dit weerhoudt mij er echter niet van om mij op de toekomst te richten, een toekomst die ik redelijk turbulent inzie, maar toch ook met steeds meer positieve perspectieven voor ons allen. Een ambitieuze toekomst, zonder meer, een onzekere toekomst, dikwijls, een mildere toekomst, daarvan ben ik overtuigd.

 

Overtuigd omdat de narrative die we de laatste jaren ontwikkeld hebben, coherent is en steek houdt. Het is de vrucht van veel werk en werk loont altijd. We hebben een sterk ‘verhaal’ dat aangepast is aan onze zeer evolutieve omgeving. We beleven een periode van transitie, transformatie, bezaaid met hindernissen van allerlei aard maar ook gemarkeerd door talrijke opportuniteiten. Er is veel in beweging en dat is nooit aangenaam, want het brengt veel onzekerheid met zich mee.

 

In dergelijke momenten moeten we ons vasthouden aan onze zekerheden, aan onze prestaties, aan onze toekomstperspectieven. Ze vertalen zich in de verwerving van nieuwe uitrusting, de bouw van nieuwe infrastructuur en de realisatie van nieuwe initiatieven in het personeelsdomein. Enkele van deze engagementen zijn reeds lopende, andere moeten nog worden opgestart. Ik stel echter vast dat de noodzakelijke beslissingen in talrijke dossiers worden genomen. De daad wordt bij het woord gevoegd.

 

Tijdens mijn recente bezoeken heb ik kunnen vaststellen in welke mate deze transformatie, wanneer ze op tastbare wijze vertaald wordt, de bron vormt van enthousiasme, positivisme en dynamisme. Zo’n indrukken vragen niet beter dan te worden gedeeld. Kijk bijvoorbeeld naar het enthousiasme dat voortkomt uit de introductie van de A400M, dat wordt gestimuleerd door de verwerving van nieuwe drones, van nieuwe voertuigen, van nieuwe schepen of van het nieuwe Rol 2 hospitaal. Of nog, kijk naar de ontwikkeling van de cybercapaciteit, die we willen laten evolueren naar een nieuwe component. Ik durf te hopen dat dit enthousiasme zeer ‘communicatief’ en besmettelijk is, méér nog dan het coronavirus.

 

Met de lancering van de vaccinatiecampagne zien we een eerste glimp van opluchting om uit deze crisis te geraken. Die heeft ons echter toegelaten om andere manieren van werken te ontdekken, van anders functioneren, maar steeds met de nodige doeltreffendheid, gezien het realisatiepercentage van talrijke dossiers. Het is nog een mooi bewijs van onze openheid voor verandering, van onze behendigheid en van onze veerkracht.

 

Onze personeelssituatie kennende, een situatie die niet speciaal op ‘mooi weer’ staat, en wetende dat de verwachtingen jegens ons departement niet zullen verminderen, zou wat voorafgaat kunnen overkomen als naïviteit of misplaatst optimisme. Ik ben echter overtuigd van het tegenovergestelde. De vooropgestelde doelstellingen zullen vragen om inventiviteit, creativiteit, engagement en een andere organisatie van het werk. We zullen (nog) méér moeten inzetten op samenwerking en participatie. Sommigen zullen zeer terughoudend blijven voor verandering. Anderen zullen deze periode omarmen als een immense opportuniteit om ons departement te doen evolueren naar de toekomst.

 

Deze essentiële verandering, die zullen jullie en ik samen realiseren. If you remain generous, time will come good, indien jullie genereus blijven in jullie engagement, zal de tijd jullie gunstig (gezind) blijven. Ik wens jullie allen een schitterend jaar 2021!

Michel HOFMAN

Chef Defensie

©ian-schneider@unsplash.com