Korpskorporaal en korpsadjudant: de steunpilaren van de eenheid

De vrijwilligers en onderofficieren belichamen de onmisbare bouwstenen van een sterke eenheid. Vertrouwen is hier de sleutel: de vrijwilligers moeten kunnen rekenen op de kwaliteiten van de onderofficieren, maar ook omgekeerd. Naast deze essentiële schakel bestaat er nog een ander belangrijk verbindingsstuk: de korpskorporaal en de korpsadjudant, ook wel bekend als RSM (Regimental Sergeant Major).

 

Zij zijn het aanspreekpunt voor vrijwilligers en onderofficieren en spelen een cruciale rol in het dagelijkse functioneren van de eenheid. In het hart van elke eenheid bevindt zich de commandodriehoek: de korpskorporaal, de korpsadjudant en de korpscommandant.

 

De rol van de korpskorporaal

 

“Een goede korpskorporaal moet benaderbaar en aanspreekbaar zijn,” legt eerste korporaal-chef Herwig Delvaux uit, de kersverse korpskorporaal van de 10 Tactische Wing (10 W Tac) in Kleine-Brogel. Met enthousiasme vervult hij zijn rol sinds 10 februari. “Ik werk binnen de public relations van de vliegbasis, waar ik rondleidingen en bezoeken organiseer. Ik was al een bekend gezicht binnen de eenheid, wat mijn rol als korpskorporaal vergemakkelijkt.”

 

Als korpskorporaal fungeert Herwig als het aanspreekpunt voor vrijwilligers en burgers. Hij vertegenwoordigt hun belangen binnen de commandodriehoek, waardoor het commando op de hoogte blijft van wat er leeft onder de soldaten, korporaals en burgers. De korpskorporaal assisteert de RSM ook bij het organiseren van parades en ceremonies.

 

De rol van de RSM

 

Net als Herwig zit ook adjudant-chef Filip Verheyen nog maar net in zijn nieuwe stoel. Verheyen werd op 25 september benoemd tot RSM, de korpsadjudant, binnen de 10de Groep Communicatie- en Informatiesystemen (10 Gp CIS). “Mijn agenda staat ondertussen al vol afspraken,” vertelt Verheyen. “Ik werk als raadgever van de onderofficier naar onze korpscommandant toe.” Samen met de korpskorporaal waakt hij ook over het belang van de vrijwilligers. “Adviseren, luisteren en bereikbaar zijn. Dát doet een goede RSM”, sluit Filip af.

Het verschil tussen een korpskorporaal en een RSM zit hem in het feit dat de RSM tot het kader behoort door zijn graad en vorming. Vanuit die stelling geeft hij raad. Beschouw de korpskorporaal als een coach en vertrouwenspersoon die het klimaat van de werkvloer doorgeeft aan de RSM en de commandant. Op basis hiervan neemt de commandant vervolgens een besluit.

 

De rol van de Defensieadjudant

 

In navolging van vele NAVO-landen heeft Defensie sinds 13 september een Defensieadjudant. Een ervaren, gedreven en gerespecteerd hoofdonderofficier die als klankbord voor alle onderofficieren en vrijwilligers kan optreden op het hoogste niveau van de organisatie.

 

“Die functie is voortgevloeid uit mijn voorzitterschap bij de Adviesraad Onderofficieren Belgische Defensie (AROBD)”, vertelt de Defensieadjudant, adjudant-majoor Nordine Nakkach. “Vanuit de adviesraad worden er voorstellen gedaan tot potentiële bottom-up veranderingen die een toegevoegde waarde bij de besluitvorming kunnen hebben.”

 

De taak van de Defensieadjudant is tweeledig.

“Hij is de stem van het terrein naar de Chef Defensie (CHOD), maar ook de stem van de CHOD op het terrein. Dat is de verbinding, de vertaalslag waar ik voor zorg.” Nakkach vertegenwoordigt de belangen van zowel de onderofficieren als de vrijwilligers.

 

Als Defensieadjudant is hij de verbinding tussen het terrein en het strategische niveau. “Het draait allemaal rond het creëren van winnende teams die de oorlog winnen ten einde de vrede en veiligheid te (her)winnen. Het gaat over willen winnen!”

Rein Van den Bergh

Gert-Jan D'Haene, Adrien Muylaert