Samenwerking Defensie, Actiris en Bruxelles Formation is een feit

Op 10 mei ondertekenden Ludivine Dedonder, minister van Defensie, Rudi Vervoort, minister-president van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Bernard Clerfayt, minister van Werk en Beroepsopleiding in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, een samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie, Actiris en Bruxelles Formation. De ondertekening van het akkoord vond plaats in de Koninklijke Militaire School te Brussel.

 

Na een samenwerkingsovereenkomst met arbeidsdiensten Forem (Wallonië) en VDAB (Vlaanderen) volgt nu een akkoord met Actiris en Bruxelles Formation voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit akkoord heeft als doel de samenwerking tussen de verschillende openbare instellingen te bevorderen op het gebied van arbeid en beroepsopleiding.

 

De overeenkomst is bedoeld om een samenwerking te creëren voor de aanwerving van personeel dat beantwoordt aan de behoeften van Defensie. De Brusselse openbare instanties voor werkgelegenheid en opleiding verbinden zich er tevens toe om Defensie een geïntegreerd aanbod aan diensten voor te stellen dat voldoet aan haar noden op het vlak van human resources en dat de toegang tot werk voor werkzoekenden vergemakkelijkt.

 

Dit samenwerkingsakkoord zal de zichtbaarheid vergroten van de militaire beroepen die in het Brussels Gewest worden aangeboden. Het zal ook toelaten om zich beter te kunnen richten tot het publiek, de potentiële kandidaten, en hen beter te begeleiden in overeenstemming met de behoeften van Defensie.

 

“Met mijn politieke project om Defensie herop te bouwen met een focus op de personeelsleden, was het nodig om de procedures voor voorlichting, aanwerving en opleiding voor de potentiële toekomstige werknemers van Defensie te optimaliseren. Door deze partnerschappen met elk van de gewesten kan rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van ieder gewest en kan Defensie tegelijk meer haar rol spelen in termen van jobs, opleiding en carrièreperspectieven. Defensie opnieuw haar rol laten opnemen van sociale lift en verzekeraar van de toekomst is een van mijn projecten voor het departement”, aldus Ludivine Dedonder.

 

Met deze overeenkomst verbindt Defensie zich er ook toe om werkzoekenden op te leiden op leer-werkbasis in de sector van onder meer de bouw, mechanica en informatica.

 

De samenwerking tussen de drie partijen zal ook de rekruteringsdoelstellingen vergemakkelijken voor aanwervingen in een startbaancontract. Het gaat hier over 500 mensen in heel België.

Nathalie Mylle

Rosalie Schallon