4550 nachtkijkers voor Defensie

OCCAR-EA heeft namens België en Duitsland een contract voor de aanschaf van nachtkijkers (NVG Night Vision Goggles) gegund aan het consortium van Hensoldt Optronics GmbH en THEON Sensors SA. Het contract is het resultaat van een Europese aanbesteding met een groot aantal inschrijvers. Het werd op 22 juni 2021 door de directeur van OCCAR-EA en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ondertekend in de gebouwen van OCCAR in Bonn.

 

Het NVG-contract voorziet de productie van 4.550 MIKRON Night Vision Goggle Sets (NVG Sets) voor België en 5.000 MIKRON NVG Sets voor Duitsland. Voorts omvat het contract de levering van initiële reserveonderdelen, opleiding, documentatie, 1.789 hoofdbevestigingssystemen voor Duitsland en initiële In-Service Support (ISS) van vijf jaar voor België. Het contract voorziet ook in vaste prijzen voor opties die betrekking hebben op initiële ISS voor Duitsland, vervolg-ISS voor beide landen en de aankoop van maximaal 20.000 extra NVG-sets.

 

Het geselecteerde MIKRON NVG is een innovatieve, lichtgewicht, beeldversterkende, binoculaire kijker met dubbele buis die kan worden gebruikt op een helm, op het hoofd of in de hand. Het systeem beschikt tevens over een geïntegreerde infrarood verlichting. Voor kortstondige configuratieveranderingen kan de gebruiker elke monoculair afzonderlijk wegklappen. De MIKRON wordt gevoed door een AA-batterij, maar kan ook worden gebruikt met een batterijpakket voor langere werktijd.

 

Luitenant-generaal Rudy Debaene, directeur-generaal van de Algemene Directie Material Resources wees op de opmerkelijke resultaten van het programma voor nachtzichtvermogen (Night Vision Capability) en het zeer goed presterende beheer door de OCCAR, alsook op de nauwe samenwerking met Duitsland.

 

De eerste levering van een klein aantal NVG-sets zal plaatsvinden in juli 2021 om een campagne van operationele tests en aanvaarding te starten. “Duitsland zal de adoptietests van het materieel uitvoeren”, verklaart luitenant-kolonel Onckelinx, ondersectiechef Support Equipment. “Stapsgewijs zullen zij alle activiteiten testen die met deze nachtkijkers worden uitgevoerd. De Belgische Landcomponent beschikt niet meer over de capaciteit om dergelijke adoptietesten uit te voeren”. De levering van de eerste productiebatch voor België is gepland voor eind 2021. De laatste batch onder dit contract zal in het eerste kwartaal van 2024 worden geleverd. De SOF en CaMo-eenheden binnen de Landcomponent vormen het leeuwendeel van de gebruikers, maar o.a. boardingteams bij de Marine, de Strike bij de Luchtcomponent en personeel van de Medische Component zullen gebruik maken van deze nachtkijkers.

 

Het doel van dit programma is het nachtzicht van Belgische en Duitse niet-geleide soldaten en bestuurders van militaire voertuigen te verbeteren. Bovendien zal de gemeenschappelijke aanschaf van de NVG’s de interoperabiliteit vergroten en de logistieke voetafdruk verkleinen in operationele gebieden waar beide landen samen worden ingezet.

Een moment tijdens de ondertekening van het contract: Van links naar rechts: De heer Andreas Hülle, algemeen directeur Hensoldt Optronics, de heer Joachim Sucker, Duits lid Board of Supervisors (BoS), de heer Matteo Bisceglia, directeur OCCAR-EA, LtGen Rudy Debaene, Belgisch lid BoS, en de heer Christian Hadjiminas-Bosch, CEO Theon Sensors. (© OCCAR-EA)

 

De NVG : MIKRON NVG (© THEON Sensors)

Johan Lievens