Herdenking Belgische soldaten gesneuveld in dienst van de vrede sinds 1945

Aan de Congreskolom in Brussel vond op woensdag 7 april de jaarlijkse plechtigheid plaats om de 252 Belgische militairen te herdenken die sinds 1945 in dienst van de vrede zijn gesneuveld.

 

Ook dit jaar vindt de herdenking weer in een beperkt kader plaats, met het oog op de gezondheidsmaatregelen. Een erehaag van het 4 Bataljon Genie verwelkomde de deelnemers, waaronder minister van Defensie Ludivine Dedonder, Chef Defensie admiraal Michel Hofman en de nationale voorzitter van SERVIO (de koepelvereniging van oud-strijders, politieke gevangenen en oorlogsslachtoffers, veteranen en patriottische verenigingen) divisieadmiraal op rust Jacques Rosiers.

 

De plechtigheid werd voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Koning. Hij legde een bloemenkrans neer op het graf van de Onbekende Soldaat en ondertekende het gulden boek. Volgens de traditie werden vervolgens de 252 namen voorgelezen van de Belgische militairen die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog voor de vrede zijn gesneuveld. De trompettisten van de muziekkapellen van Defensie speelden de Last Post.

 

In een open letter die voor deze 7 april verscheen, herinnerde divisieadmiraal op rust Jacques Rosiers aan de belangrijke rol die militairen spelen in verschillende soorten van strijd. “Al ongeveer honderd jaar groeten we met respect de offers die onze oud-strijders uit beide wereldoorlogen voor België hebben gebracht. Terwijl we hier voor dezelfde Onbekende Soldaat de namen horen van onze helden sinds 1945, herinneren we vandaag alle Belgen eraan dat hun militairen klaarstaan voor de diensten die het land van hen vraagt. Die militairen en hun families verdienen onze dankbaarheid!”

 

De herdenkingsplechtigheid van vandaag vindt jaarlijks plaats op de dag dat tien Belgische paracommando’s in 1994 in Kigali werden vermoord, terwijl ze deelnamen aan de United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR).

Jacques-Emmanuel De Boeck

Malek Azoug