Belgisch EU-voorzitterschap: de Chef Defensie verwelkomt de voorzitter van het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC) en de Spaanse en Hongaarse Chefs Defensie

Op dinsdag 14 mei ontving de Chef Defensie, Admiraal Hofman, de Chair van het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC) en de Spaanse en Hongaarse Chefs Defensie in Brussel in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU. Spanje en Hongarije zijn respectievelijk de voormalige en toekomstige voorzitter van de Raad van de EU. De drie Staten maakten de balans op van het voorzitterschap en de verwezenlijkingen.

 

“Het was een genoegen om de Chair van het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC), evenals de Spaanse en Hongaarse collega’s te verwelkomen voor vruchtbare gesprekken, waarbij we de bestendiging van het Spaans – Belgisch – Hongaars voorzitterschap TRIO hebben besproken en de vorderingen van onze vastgelegde prioriteiten hebben doorgenomen”, vertelde de admiraal.

 

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de tussentijdse balans en TRIO-doelstellingen en prioriteiten te bespreken.

 

“Tijdens het Belgische voorzitterschap hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt en zijn we verheugd onze verwezenlijkingen te delen, waaronder belangrijke mijlpalen op het gebied van militaire mobiliteit en maritieme veiligheid. De constructieve en informele sfeer van dit treffen heeft bijgedragen aan het bevorderen van open dialoog over cruciale kwesties, wat het vermogen om effectief samen te werken heeft versterkt”, legde hij uit.

 

“Terwijl we terugkijken op de successen van het Belgische voorzitterschap, kijken we vooruit naar een naadloze overgang naar het Hongaarse voorzitterschap, met een gedeelde toewijding aan het bevorderen van Europese samenwerking. We blijven vastberaden om voort te bouwen op de fundamenten die tijdens dit voorzitterschap zijn gelegd, met het oog op het bevorderen van een stabiel, veerkrachtig Europa voor de toekomst”, concludeerde Admiraal Hofman.

 

Deze ‘TRIO CHOD’- vergadering luidt de laatste maand van het Belgisch voorzitterschap in.

Taskforce BE EU 24

Taskforce BE EU 24