Bijna 4.000 troepen op operatie of oefening

In deze laatste week van maart tellen we niet minder dan 955 Belgische soldaten op opdracht en 2.955 op oefening. Ze zijn ingezet in heel Europa, in Afrika en in het Midden-Oosten. Hierna een overzicht van de belangrijkste ontplooiingen.

 

Hoewel deze cijfers dagelijks fluctueren en geen rekening houden met tijdelijke missies (bezoeken, verkenningen, enz.), weerspiegelen ze een bijzonder intense periode voor onze militairen, zowel in het buitenland als op nationaal niveau.

 

Europa

 

De Baltic Air Policing (BAP)-missie van de NAVO is gericht op het beschermen van het luchtruim van de drie Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen). Deze hebben geen eigen gevechtsvliegtuigen, maar kunnen rekenen op de steun van de internationale gemeenschap, momenteel door de inzet van Belgische F-16’s. Bij deze operatie zijn 72 militairen betrokken en de huidige rotatie eindigt op 1 april, enkele dagen na de herdenking van de 20e verjaardag van het begin van de missie. Het is trouwens ook ons land dat destijds het eerste BAP-detachement in Litouwen leverde.

 

Ondertussen geven in Denemarken zo’n 50 Belgische militairen opleidingen op F-16 aan Oekraïense piloten, missieplanners en technici. Andere trainingsmissies voor Oekraïners zijn ook aan de gang in Europa.

 

Defensie versterkt eveneens de oostflank van de NAVO vanop de grond, met 444 militairen in Roemenië en Litouwen. In Roemenië zet België een Combined Arms Tactical Sub-Group (CATSG) in onder bevel van de Franse EAGLE-brigade. Deze operatie maakt deel uit van de Forward Land Forces (FLF) van de NAVO, gericht op het versterken van haar aanwezigheid in het oosten. Een soortgelijke operatie is aan de gang in Litouwen, onder leiding van een Duitse Brigade.

 

De mijnenjager Crocus, met 45 militairen aan boord, wordt momenteel in Europa ingezet in het kader van de grote NAVO-oefening Steadfast Defender. Het schip maakt samen met andere internationale oorlogsschepen deel uit van de Standing NATO Maritime Counter Mine Group 1 (SNMCMG1), die voornamelijk belast is met het opsporen en neutraliseren van explosieven en het verzekeren van de permanente NAVO-aanwezigheid op zee.

 

 

Er zijn ook op permanente basis Belgische militairen in het Maritieme Situatiecentrum voor de strijd tegen piraterij in de Hoorn van Afrika en aan boord van het Stafschip voor de embargocontrole op Libië.

 

In Sarajevo steunt Defensie het hoofdkwartier van de operatie Althea, die de alomvattende aanpak van de Europese Unie verzekert voor de veiligheid in Bosnië en Herzegovina.

 

Afrika

 

België handhaaft zijn engagement voor het Afrikaanse continent, met 63 militairen die in verschillende landen zijn ingezet. Met name in de Democratische Republiek Congo (DRC), waar Belgische militairen samenwerken met Congolese instructeurs in het reconditioneren van de 31e Rapid Reaction Brigade. Er zijn ook andere projecten lopende, zoals het bevorderen van de ontwikkeling van educatieve programma’s in verschillende militaire academies of het verlenen van medische hulp aan het Centre Hospitalier Roi Baudouin in de hoofdstad Kinshasa.

 

Na de staatsgreep in Niger werden de militaire opleidingen opgeschort en blijft er een verbindingselement ter plaatse om de contacten te onderhouden en de activiteiten te hervatten van zodra de situatie dit toelaat.

 

In het EU Training Missions (EUTM) hoofdkwartier bekleedt België stafposities in Mali en Mozambique. Defensie levert ook de militaire assistent van de bevelhebber van de VN-missie MONUSCO.

 

Midden-Oosten

 

Het fregat F931 Louise-Marie, dat momenteel traint in Europese wateren, zal binnenkort worden ingezet in de Rode Zee als onderdeel van de Aspides-missie. Deze operatie is een legitieme, proportionele en defensieve marine-inzet in het kader van de Europese Unie (EU). Het fregat zal dit semester ook worden ingezet in de Straat van Hormuz als onderdeel van operatie Agénor (de militaire pijler van EMASoH). Het doel van deze twee missies is het waarborgen van de vrijheid van scheepvaart en de veiligheid op zee in deze gebieden. De Louise-Marie heeft een bemanning van maximaal 175 personen.

 

In het kader van UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) bevindt er zich een Belgische waarnemer op de Golanhoogte om er de wapenstilstand mee te monitoren.

 

België levert ook meerdere stafofficieren in verschillende hoofdkwartieren van Operatie Inherent Resolve, die strijdt tegen de Islamitische Staat in Irak en Syrië.

 

Nationaal grondgebied

 

Defensie blijft zich inzetten voor haar primaire missies, gericht op de bescherming van de nationale bevolking. We staan klaar om onmiddellijk in te grijpen in coördinatie met de provinciale militaire commando’s, de politie en de civiele autoriteiten.

 

Onder de naam Operation Spring Guardian (OSG) zijn verschillende detachementen dag en nacht belast met de beveiliging van verschillende nucleaire installaties. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), het Brandwondencentrum van het Militair Hospitaal, het Quick Reaction Alert (QRA) dat wordt geactiveerd bij dreiging in het luchtruim van de Benelux, Coastal Security of de bescherming van onze maritieme zones, en de Search and Rescue (SAR) reddingsoperaties op zee, maken ook deel uit van de militaire inzetmogelijkheden in België.

 

Verschillende grote oefeningen

 

Naast operationele opdrachten is deze periode intensief op het gebied van training en opleiding. Er zijn twee hoofddoelstellingen: het opleiden van nieuwe rekruten en de voorbereidingen voor operationele inzet. Op dit moment vinden er in heel Europa acht grote oefeningen plaats.

 

In de Noordzee heeft de wintercampagne van de Navy Academy (NAC) als doel jonge zeelieden op te leiden.

 

In Frankrijk organiseert de 1e Wing (1 W) twee trainingsoefeningen voor bergvliegen, een op de A109 (de oefening Mountain Flying) en de andere op de NH90, met pilotenevaluaties en tactische oefeningen. De NH90-oefening verloopt in nauwe samenwerking met elementen van het Bataljon 3 Para (3 Para). Tegelijkertijd neemt het Bataljon ISTAR deel aan de multinationale oefening Grand Duc, die gericht is op het integreren van verschillende sensoren om inlichtingen te verzamelen.

 

Wintertrainingen in de bergen, met codenaam Vertigo Winter, zijn ook gepland in Italië voor de Special Forces Group (SF Gp), en in Oostenrijk voor 3 Para. Ze zijn gericht op tactische bewegingen in ruw terrein en overlevingstechnieken.

 

Tot slot wordt er in Portugal een jaarlijkse gezamenlijke oefening, ABT-L genaamd, georganiseerd door de Land- en de Luchtcomponent, onder leiding van respectievelijk het Special Operations Regiment en de 15e Wing Luchttransport (15 W). Deze oefening omvat droppings van uitrusting en personeel, evenals een uitwisseling met Portugese parachutisten voor het behalen van sprongcertificaten.

 

En niet te vergeten de deelname van de Crocus, een van onze mijnenjagers, in het kader van de SNMCMG1, aan Steadfast Defender. Deze groep nationale oefeningen onder auspiciën van de NAVO vindt plaats van februari tot juni.  Het gaat om de grootste oefening van het jaar, in totaal nemen er meer dan 90.000 soldaten aan deel, waaronder 250 Belgen. Het Bataljon Bevrijding – 5 Linie bereidt zich voor om samen met Duitsland deel te nemen aan de oefening Grand Quadrigua.

Camille Henry

DG StratCom