Bloeddonaties voor toekomstige operaties

De bloedvoorraad in onze bloedbanken staat kritisch laag. Nochtans is bloed van levensbelang. Niet alleen voor onze ziekenhuizen, maar ook voor Defensie. Vorig jaar vertrokken meer dan 200 zakken Belgisch bloed naar het operatietheater. Om ook in de toekomst buitenlandse operaties te kunnen blijven ondersteunen is bloedgeven dus van cruciaal belang!

 

Jaarlijks worden er honderden militairen met Belgische bloedzakken bevoorraad in het buitenland. Dat gebeurt telkens wanneer het gastland zelf geen kwalitatief bloed evenwaardig aan Belgische normen kan voorzien. In 2021 stuurde het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) daarom in totaal 266 zakken bloed naar buitenlandse operaties: van Operation New Nero in Niger tot de oefening Tropical Storm in Gabon.

 

Partnerschapsovereenkomst

 

Om een verzekerde aanvoer van bloedproducten te voorzien, bestaat sinds 2019 een samenwerkingsconventie tussen Defensie en het Rode Kruis. Het Rode Kruis Vlaanderen en Croix Rouge de Belgique leveren bloedproducten, doen bloedanalyses en organiseren opleidingen. In ruil daarvoor draagt Defensie bij aan de bloedvoorraad door haar deuren open te stellen voor bloedcollectes.

 

“Volgens de conventie is Defensie prioritair voor de bloedbevoorrading, maar dat wil niet zeggen dat we voorrang mogen geven aan militaire patiënten in operatie”, legt majoor France T’Sas van het MHKA uit. “Ook burgerpatiënten in België hebben recht op bloedtransfusies. Daarnaast moet het Rode Kruis ervoor zorgen dat er geen bloed vervalt, terwijl wij telkens het meest verse bloed nodig hebben om bijvoorbeeld binnen de 24u met het vliegtuig te kunnen meegeven”, gaat majoor T’Sas verder. “Het gewone ingezamelde bloed – de geconcentreerde rode cellen, – kunnen gemiddeld 42 dagen bewaard worden in een temperatuur tussen twee en zes graden. Het is elke keer een logistieke uitdaging om de koude keten te respecteren.”

 

Bloed voor de toekomst

 

Met de aankoop van het nieuwe veldhospitaal Role 2 Basic, dat in 2023 operationeel moet zijn, zal ook de Medische Component zich meer kunnen ontplooien in het buitenland. “Hoe meer medische capaciteit er op het terrein is, hoe meer bloed er nodig zal zijn om de werking te kunnen ondersteunen,” besluit majoor T’Sas. Daarom is het belangrijk dat ook Defensie zelf haar steentje bijdraagt aan het op peil houden van onze bloedvoorraad.

 

“Bloedgeven is een kleine moeite, maar je kan er heel wat levens mee redden”, vult adjudant-chef Tijl Mettepenningen aan. “Het is van groot belang voor Defensie om haar manschappen te kunnen blijven bevoorraden en te helpen bij het redden van mensenlevens in binnen- en buitenland.”

 

Dit jaar worden er in totaal 46 bloedcollectes georganiseerd in 14 verschillende kazernes. Ook in 2023 zullen er opnieuw een reeks bloedcollectes plaatsvinden. Via de eventkalender kan je checken wanneer er een bloedcollecte in jouw kazerne georganiseerd wordt.

De Medical Component Commander, generaal-majoor Ongena, geeft het goede voorbeeld tijdens de vorige bloedcollecte in Evere.

Wilge Decraene

Ritchie Sedeyn (archief), Tijl Mettepenningen