Celtic Uprise 2022: weer een volwaardige editie

Van 21 november tot en met 02 december vindt de oefening Celtic Uprise 2022 plaats in de provincies Henegouwen en Namen.  Gedurende deze dagen trainen Belgische en Franse militairen in burgerterrein voor een zo realistisch mogelijke benadering. Dag en nacht kunnen bewoners er gewapende militairen aantreffen die allerhande scenario’s uitvoeren.

 

Een 1000-tal militairen van gevechts-, steun- en logistieke eenheden van de Gemotoriseerde Brigade en het Franse leger nemen deel aan de jaarlijkse binationale oefening. Meer dan 300 gevechts- en logistieke voertuigen worden ontplooid.

 

Het strijdtoneel voor deze oefening zijn verschillende locaties in de provincies Henegouwen en Namen. Inwoners zien gedurende deze periode wel vaker de militairen en voertuigen in hun straatbeeld. “Ik vind het zeker niet erg dat ze in ons dorp trainen. Het brengt wat ambiance met zich mee en het is interessant om ze eens aan het werk te zien”, vertelt een dame die de actie zorgvuldig gadeslaat.

 

Interoperabiliteit

 

De focus van Celtic Uprise ligt op de interoperabiliteit in het kader van het strategisch partnerschap inzake de gemotoriseerde capaciteit (CaMo) tussen Frankrijk en België.  Het is een uiterst allround oefening waarbij ze vele inzetmethodes trainen zoals patrouilles, het beveiligen van gevoelige punten, het begeleiden van konvooien, antiterroristische acties, medische evacuaties, enz. Dit alles wordt uitgewerkt in scenario’s die zich afspelen in een fictief land in crisis.

 

Een oefening als deze is absoluut noodzakelijk voor de Gemotoriseerde Brigade om paraat te staan en haar kerntaken in eender welke opdracht te kunnen uitvoeren.

 

Volwaardige editie

 

Het is de derde keer dat deze grootschalige oefening plaatsvindt. De eerste editie in september 2019 speelde zich eveneens in de provincies Henegouwen en Namen af. In 2020 was de covid-pandemie spelbreker waardoor de oefening niet kon doorgaan. Het jaar nadien moest de Franse delegatie noodgedwongen zijn deelname annuleren omwille van sanitaire maatregelen genomen door de Franse regering. Toch koos de Belgische Gemotoriseerde Brigade ervoor de oefening te laten plaatsvinden in West- en Oost-Vlaanderen, zij het gereduceerd. Deze derde editie van Celtic Uprise keert nu terug in volle glorie.

Nathalie Mylle

Gert-Jan D’Haene

Clint Soete