Chef Defensie bezoekt EUTM-RCA

Van 4 tot en met 5 mei 2022 heeft de Chef Defensie, admiraal Michel Hofman, een bezoek gebracht aan het militair en burgerpersoneel van de opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM-RCA), die in Bangui is gestationeerd.

 

Na een rondleiding door het Camp Moana kreeg de delegatie een stand van zaken over de missie en de ontwikkelingen die de afgelopen drie maanden plaatsvonden. Nu de opleidingsactiviteiten tijdelijk zijn opgeschort, kon het mandaat 13 zijn inspanningen toespitsen op het verlenen van strategisch advies en op het verzorgen van de opleiding van de Forces Armées Centrafricaines (FACA). “Het is belangrijk dat de EUTM-missie behendig kan reageren op een voortdurend veranderende omgeving en op de evoluerende behoeften van het partner-gastland,” verduidelijkt generaal CABO, commandant van EUTM-RCA.

 

In die zin ondersteunt de missie in de eerste plaats de uitvoering van de hervorming van de defensiesector via het regelgevend doctrinair corpus voor het FACA. Zo wordt er bijvoorbeeld gewezen op de lancering van de herziening van het nationale defensieplan of op de steun bij de eerste bijeenkomsten over de militaire situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In samenwerking met MINUSCA verstrekt EUTM-RCA ook advies aan de presidentiële teams die toezicht houden op het nationale veiligheidsbeleid en de hervorming van de veiligheidssector.

 

Met het oog op de langetermijnaanpak is er op het vlak van onderwijs, in overleg met de Centraal-Afrikaanse autoriteiten, besloten om bepaalde cursussen te hervatten. De eerste specifieke cursussen die hierbij overwogen worden in Bangui, handelen over zaken zoals IT, eerste hulp, en internationaal humanitair recht en mensenrechten. Het uiteindelijke doel is de Centraal-Afrikaanse autoriteiten te helpen bij de oprichting van een modern, efficiënt, evenwichtig en verantwoordelijk leger.

 

Tenslotte reisde de CHOD verder naar het Kassaï-kamp, waar een deel van de cursussen wordt gegeven door instructeurs uit tien Europese Unie-lidstaten en vijf derde landen. Tijdens deze gelegenheid kon hij de infrastructuur bezoeken en deelnemen aan een schietoefening… in de tropische regen.

PPIO EUTM-RCA

PPIO EUTM-RCA