Chef Defensie gaat in dialoog met nieuw aangestelde korpscommandanten

Chef Defensie Admiraal Michel Hofman heeft tijdens een seminarie de nieuw aangestelde korpscommandanten van Defensie toegesproken en hun vragen beantwoord. Het seminarie korpscommandanten wordt op jaarlijkse basis georganiseerd in het Defensiecollege. Op 27 oktober was het Kabinet van de Chef Defensie aan de beurt om een reeks informatiebriefings te geven.

 

Admiraal Hofman startte zijn uiteenzetting met een terugblik op de Strategische Visie voor Defensie. Die vormde de basis voor het opstarten van verschillende grote aankoopprogramma’s. Ondertussen is al meer dan 80 procent van die programma’s vastgelegd.

 

De Admiraal streeft ernaar om ook de laatste programma’s in de komende maanden en jaren te realiseren. Die realisatie is volgens de CHOD een erg positieve boodschap, ook voor de huidige militairen en de rekrutering. Defensie kan wel degelijk toekomstperspectieven bieden aan zijn huidige en toekomstige militairen met grote investeringsprogramma’s tot in 2030.

 

Niettemin, de komende jaren zal het personeel de hoofdkrachtinspanning worden van Defensie. Door de grote pensioengolf vertrekken er heel veel militairen. De rekrutering moet die tekorten zo goed mogelijk opvullen. De realiteit is immers dat Defensie de komende vijf jaar nog veel mensen zal zien vertrekken. We zullen hier samen met de Minister duurzame oplossingen voor moeten vinden.

 

‘Het belangrijkste domein, dat ook de komende vier jaar steeds terugkomt, is de herkapitalisatie in het domein van het personeel”, zegt admiraal Hofman. “We hebben al een hele reeks voorstellen gedaan om de attractiviteit van Defensie als werkgever te verhogen, zowel op het niveau van het statuut als van de infrastructuur, de mobiliteit en de uitrusting.” Ook het behoud van het personeel vormt immers een belangrijk aspect: “Recruit, retain and reward”

 

Admiraal Hofman besloot zijn uiteenzetting met wat volgens hem de grootste uitdaging is. Defensie moet een zo gezond mogelijk evenwicht vinden tussen vier domeinen: de introductie en ingebruikname van het aangekochte materieel, de paraatheid van onze capaciteiten, onze buitenlandse operaties en onze personeelssituatie. “Dat evenwicht vinden is mijn uitdaging, maar zeker ook die van jullie als korpscommandanten”, eindigde de CHOD.

Stijn Verboven

Ritchie Sedeyn