Combined Air Operations Centre onder Belgisch commando

Sinds 28 september is het bevel over het Combined Air Operations Centre (CAOC) van de NAVO in Uedem (Duitsland) in handen van generaal-majoor vlieger Harold Van Pee.

 

Generaal Van Pee neemt de rol over van de Duitse luitenant-generaal Klaus Habersetzer. De officiële bevelsoverdracht gebeurde door generaal Jeff Harrigian, bevelhebber van het Allied Air Command (AIRCOM).

 

De NAVO heeft twee Gecombineerde Centra voor Luchtoperaties (CAOC), één in Uedem en één in Torrejón (Spanje). De multinationale CAOC plannen, leiden, coördineren en ondersteunen luchtoperaties, zowel in vredestijd als bij crisis of conflict.

 

Hun dagelijkse opdracht bestaat erin de luchtpolitiemissie boven hun respectieve verantwoordelijkheidszone (grofweg Noord- en Zuid-Europa) uit te voeren. Dat doen de CAOC in nauwe samenwerking met de nationale CRC’s (Control and Reporting Centres), APC’s (Air Policing Centres) en de QRA luchtmachtbases (Quick Reaction Alert). De middelen daarvoor worden door de bondgenoten toegekend.

 

Air Power in het Euro-Atlantische gebied blijft nodig om de veiligheid van de bondgenoten en partners te waarborgen. Door efficiënte Air Policing spelen CAOC dus een essentiële rol in het NAVO-principe van ‘collectieve veiligheid’. CAOC Uedem ondersteunt in dat kader bijvoorbeeld ook de luchtoperaties van de NAVO boven de Baltische staten en in het hoge noorden.

 

Generaal-majoor Van Pee trad in 1984 in dienst bij de Belgische Luchtmacht en is een ervaren F-16 piloot. Hij is verder niet onbekend met het CAOC Uedem: van 2012 tot 2014 was hij er al Divisiehoofd Combat Operations. Tot voor kort leidde hij het programmabureau voor de vervanging van de gevechtsvliegtuigen van de Luchtcomponent. Sinds 2019 is hij senior advisor van de Chef Defensie.

NATO Allied Air Command / Comopsair IPR

NATO Allied Air Command