25 jaar CC catering

Op 23 september 2021 vierde het CC catering, de binationale cateringschool in Brugge Sint-Kruis, haar zilveren jubileum. De school opende haar deuren op 1 september 1996. Sinds 2006 worden er ook Nederlandse cursisten opgeleid.

 

Voor deze speciale gelegenheid was iedereen uitgedost in service dress. Admiraal Tas en admiraal De Beurme werden in spanning opgewacht door de leerlingen van de cateringschool.

De 41 Belgische en Nederlandse genodigden kregen bij aankomst allemaal een kleur toegekend, waarvan ze de betekenis later te horen kregen. Maar eerst konden de gasten kennismaken met elkaar. Zo hadden wij een gesprek met admiraal Tas en kwamen we te weten dat hij een fanatiek kampeerder is en dat het zijn eerste bezoek was aan Sint-Kruis.

Na de kennismaking werd de genodigden gevraagd naar binnen te gaan voor een aantal speeches. Commandant Joos, de Belgische commandant van het departement catering, beet de spits af. Hij legde de nadruk op vooruitgang en vroeg de hiërarchie aandacht te hebben voor het leveren van kwaliteit. Tweede aan bod was commandant Kanits. De Nederlandse commandant had een speciaal dankwoord voor de meer dan 50 instructeurs die sinds de oprichting van de school de opleidingen hebben gegeven. Door het noodgedwongen beperkte aantal gasten mochten velen van hen niet aanwezig zijn.

Na de speeches werd het gedenkteken ingehuldigd door de aanwezige admiralen. Het beeld was bedekt met een ‘potdoek’, de typische keukendoek. Met een anekdote over zuurkool met worst overtuigde admiraal Tas de aanwezigen van de waarde van de opleiding: niet alleen lekker eten, maar een kunst. Hij benadrukte dat de vele missies van de Marine niet mogelijk zijn zonder het werk van deze logistieke dienst.

Na de toast “Leve de cateringschool” werd een woordje uitleg gegeven over het verloop van de rest van de dag. De mensen met dezelfde kleurcode kregen in groep een begeleide rondleiding in de cateringschool. Tijdens de rondleiding kregen de genodigden een walking dinner van zeven gangen aangeboden, telkens uit een andere soort keuken. Na het dessert werd de gasten nog de kans gegeven een dankwoord te plaatsen en zo werd de viering afgesloten.

Jarne Seye

Jorn Urbain