Covid-19: CBRN-compagnie versterkt steun aan gezondheidsdiensten

Sinds 31 oktober helpt Defensie de ambulances te ontsmetten die coronapatiënten vervoeren. Op de esplanade van het Jubelpark in Brussel heeft één CBRN-ploeg van het 4 Bataljon Genie uit Amay een nieuwe ontsmettingslijn ingezet voor burgerlijke en militaire covidambulances. Met een ploeg versterken ze ook de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

 

Als antwoord op de tweede golf van Covid-19 ontplooit Defensie mensen en middelen om het land te helpen. Buiten medische en logistieke hulp zetten ze ook andere middelen in die momenteel niet nodig zijn voor militaire operaties. Dat is bijvoorbeeld het geval met de ontsmettingslijn voor ambulances van de 3de compagnie CBRN (chemische, biologische, nucleaire en radiologische dreiging) van het 4 Bataljon Genie uit Amay. Zij ontplooien hun materiaal in de hoofdstad en versterken ook de ploegen van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) van Brussel.

 

Die volledig zelfstandige keten vult de twee bestaande lijnen van hetzelfde type aan waarover de DBDMH beschikt. Ze zal instaan voor de ontsmetting van burgerlijke en militaire covidambulances, noodzakelijk om de verspreiding van het virus te bestrijden. De ontsmettingslijn wordt bediend door ploegen van vier mensen die elkaar dag en nacht aflossen. Op die manier kunnen ze dagelijks ongeveer vijftig ambulances behandelen. De CBRN-compagnie kan die inzet indien nodig enkele maanden volhouden en bijkomende lijnen opzetten, elders in het land.

 

Die versterking met infrastructuur en gespecialiseerd personeel helpt het werk te verlichten bij de ploegen van de DBDMH. Zo kunnen zij in de eerste plaats voor hun hoofdopdracht ingezet worden.

 

De strijd tegen biologische dreigingen is een specialiteit van de compagnie CBRN. Ze heeft op dat vlak een grote expertise opgebouwd in eigen land tijdens de eerste golf Covid-19 en tijdens buitenlandse operaties. In Afghanistan heeft ze voertuigen en materieel ontsmet die naar Europa terugkeerden.

Julie Van den Born

Didier Authelet