De terugkeer van de weerballon in Elsenborn

Op dinsdag 23 maart heeft een meteorologisch team op het militair oefenterrein in Elsenborn een weerballon opgelaten. De weersvoorspellers van onze Meteo Wing werken er in ondersteuning van het Bataljon Artillerie van de Landcomponent.

 

De ballon, opgeblazen met helium, is uitgerust met een sonde die de temperatuur, vochtigheid, windsnelheid en -sterkte meet op elk niveau in de atmosfeer dat hij bereikt. De metingen van de ballon worden via een antenne, verbonden met een ontvanger, rechtstreeks naar een computer doorgestuurd. Die analyseert de ontvangen informatie voor verdere uitbating door onze weersvoorspellers. Naarmate de ballon aan hoogte wint, zal hij in functie van de luchtdichtheid verder opblazen tot hij barst. Bij het barsten stoppen de metingen en keert de sonde aan een parachute terug naar de begane grond.

 

De gegevens van de weerballon zijn van essentieel belang voor het doeltreffend uitvoeren van de verschillende opdrachten van het Bataljon Artillerie van de Landcomponent. Terwijl de hoogte van het wolkendek een belangrijke rol speelt voor de Joint Terminal Attack Controller (JTAC), de militair in het veld die de F-16-piloten naar hun gronddoel begeleidt, zijn de windrichting en –snelheid een cruciaal gegeven voor de vuurbaanberekening van de mortierschutters.

 

Sinds de artillerie-eenheden en het 80ste smaldeel UAV enkele jaren geleden verhuisden naar andere kazernes in Belgie, beschikt het militaire kamp van Elsenborn niet meer over een eigen meteostation. De tijdelijke terugkeer van de weerballon naar het militaire oefenterrein van Elsenborn betekent niet alleen een professionele meerwaarde maar ook een nostalgische herinnering voor de aanwezige militairen.

Jozef Vanden Broeck en Anuschka Goffin (Fr -bron)

Michael Moors