Defensie geeft overzicht van operaties in 2021

Op 18 februari 2021 hield Defensie een persconferentie in het Militair Hospitaal Koningin Astrid over de militaire operaties in 2021. Tijdens die persbriefing was er vooral aandacht voor de hulp aan de natie.

 

Zoals al sinds het begin van de pandemie blijft Defensie ook dit jaar actief in verschillende domeinen: planning, ontplooiing van medische, paramedische en logistieke capaciteiten en de uitleen en levering van materieel om de Belgische bevolking te helpen. Ook tijdens de nationale vaccinatiecampagne stellen we onze middelen, personeel en infrastructuur ter beschikking.

 

“Voor wie onze militairen kent, staan hun inzet en professionalisme buiten kijf”, zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder. “Maar dat moet ook tastbaar worden in de publieke opinie. Daarom zijn de opdrachten van steun aan de natie van kapitaal belang. Het gaat dan over missies tijdens deze gezondheidscrisis, maar ook ontmijning, veiligheid van het luchtruim en de maritieme zones of redding op zee, om er maar enkele te noemen.” Daarmee verwees de minister naar de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), het quick reaction alert (QRA) en de search and rescue (SAR).

 

De operatie Vigilant Guardian (OVG) is een andere missie die aansluit bij de hulp aan de natie. Kolonel Leclercq, commandant van de divisie Operaties, wees op de beslissing van de ministerraad van november 2020 om het aantal ingezette militairen te verminderen tot hoogstens 300.

 

“Momenteel zitten we in een fase van overname door de Directie Beveiliging van de federale politie (DAB). Dat is sinds 1 februari al gedeeltelijk gebeurd voor de Europese instellingen. We zetten dit voort om te zorgen dat de federale politie begin september 2021 de volledige opdracht kan uitvoeren.”

 

Buitenlandse ontplooiingen

 

Buiten de hulp aan de natie zenden we onze militairen ook uit naar operatiegebieden over de hele wereld, meestal in samenwerking met andere internationale partners.

 

Enerzijds gebeurt dit tijdens tal van ‘kleinere’ opdrachten zoals beveiligingsdetachementen voor sommige ambassades van Buitenlandse Zaken, of de EU-operatie EUNAVFOR Atalanta, om piraterij voor de Afrikaanse kusten te bestrijden. Anderzijds nemen we deel aan grootschalige operaties voor collectieve verdediging (Enhanced Forward Presence, SNMCMG 1), voor collectieve veiligheid in de strijd tegen het terrorisme (Inherent Resolve, Desert Falcon, Resolute Support Mission), en andere ondersteuningsmissies in Afrika (MINUSMA, European Union Training Mission Mali, New Nero).

 

Diezelfde 18 februari vertrok ook het fregat Leopold I voor een opdracht met de Franse Groupe Aéronaval 2021 (GAN). Het zal zich in de Middellandse Zee aansluiten bij het vliegdekschip Charles de Gaulle en dat escorteren tot in de Perzische Golf.

 

In totaal zet Defensie dit jaar 1.226 mensen in voor militaire operaties. “In de toekomst wens ik dat Defensie voor zijn operaties nog meer een globale aanpak zal hanteren”, verklaarde de minister. “Daarvoor zal ik de samenwerking tussen Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking nog sterker aanhalen.” Uiteraard gaat aan elke inzet een uitgebreide analyse vooraf en blijft de veiligheid van de militairen het belangrijkste.

Jacques-Emmanuel De Boeck

Clint Soete

Clint Soete