Defensie helpt Tunesië met noodhulp tegen COVID-19

Een Tunesische C-130 is op donderdag 22 juli naar Tunesië vertrokken met materieel dat het land moet helpen om het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis. De ingezamelde hulpvoorraad bestaat onder andere uit medische apparatuur voor intensieve verzorging en persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder handschoenen en maskers) uit de reserves van Defensie. Ons land besloot om noodhulp te leveren nadat Tunesië hulp vroeg via het Europees mechanisme voor civiele bescherming in het kader van de strijd tegen COVID-19.

 

Tunesië wordt momenteel geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Het land heeft aan de Europese partners specifieke behoeften kenbaar gemaakt om het te helpen deze situatie het hoofd te bieden, onder meer op het gebied van vaccins. De vaccinatiegraad in het land blijft zeer laag en de autoriteiten proberen de vaccinatiecampagne te versnellen.

 

Naast Defensie nam ook de FOD Volksgezondheid deel door dosissen vaccins en geneesmiddelen voor intensieve zorgen uit zijn reserve te sturen. Solidariteit, ook internationale solidariteit, in de context van een dergelijke pandemie is van cruciaal belang: niemand van ons is helemaal veilig totdat we allemaal veilig zijn.

Jacques-Emmanuel De Boeck

Gert-Jan D'Haene