Défilé du 14 juillet, Parijs

Ter ere van de Franse nationale feestdag marcheerde op 14 juli een detachement van 15 militairen van het Bataljon 1/3 Lansiers, het 4de Genie Bataljon, het 4de Logistieke Bataljon, de 4de CIS Groep en het 23ste Medisch Bataljon over de Champs-Élysées. De manschappen maakten deel uit van de eenheden die onlangs werden ingezet ter versterking van de oostflank van Europa, als onderdeel van de afschrikkings- en defensieve houding van de NAVO.

 

Een nauwgezette voorbereiding ging vooraf aan de troepenschouwing door de president van de Republiek, de heer Emmanuel MACRON, en door generaal Christophe ABAD, militair gouverneur van Parijs. Dit alles onder het oog van een groot en warm publiek richting onze Belgische vertegenwoordigers.

1/3L – IPR

1/3L – IPR