De geactualiseerde wet houdende militaire programmering is goedgekeurd door de Kamer

Na goedkeuring door de regering is de geactualiseerde wet houdende militaire programmering die een aanvulling vormt op het STAR-plan, goedgekeurd door het parlement.

 

Verschillende facetten van het STAR-plan zijn reeds gepresenteerd in de artikelen van 25 februari 2022 (Beldefnews | De regering keurt het voorontwerp van de militaire programmeringswet uit het STAR-plan goed.) en van 5 juli 2022 (Beldefnews | STAR-plan goedgekeurd (mil.be)).

 

Daartoe richt de wet zich op coherente wijze op 3 essentiële domeinen: het groei- en herwaarderingstraject van ons personeel, het versterken van de technologische en industriële basis in het domein van veiligheid en defensie en de programmering van investeringen in hoofdmaterieel.

 

In het domein van de investeringen in hoofdmaterieel wordt ook de nadruk op ‘duale’ capaciteiten gelegd: capaciteiten die door Defensie worden aangeschaft en ingezet bij militaire operaties, maar die ook kunnen (en zullen) worden gebruikt ter ondersteuning van de bevoegde diensten in het land in geval van crisis.

 

Investeringen in defensie hebben zowel nood aan continuïteit en dus een langetermijnvisie, maar vragen ook regelmatige actualisaties in functie van een wijzigende geopolitieke situatie. Begonnen in 2016 via de strategische visie en via de wet houdende militaire programmeringswet van 2017 wordt de transformatie van Defensie en de actualisering van haar capaciteitsportfolio geconcretiseerd door investeringen in de periode van 2023 tot 2030 ten voordele van 5 dimensies.

 

Dimensie Intel, Cyber ​​​​en Influence

 

De wereld ondergaat momenteel een revolutie als gevolg van de bijna volledige digitalisering van informatie- en informatiecommunicatiekanalen. Opportuniteiten en kwetsbaarheden vereisen de ontwikkeling van onze Cybervermogens, zowel defensief als offensief. De aanschaf van inlichtingensystemen, dronesystemen en micro-observatiesatellieten zijn bedoeld om onze inlichtingencapaciteit te versterken.

 

Dimensie Land

 

De transformatie van de landeenheden die in 2016 is gestart, beoogt voortaan een gemotoriseerde brigade, opgebouwd rond 6 manoeuvrebataljons die autonoom en in synergie met onze partners kunnen opereren.

Talrijke gevechts- en ondersteuningsvoertuigen (artillerie, genie, communicatie, medisch, enz.) zullen worden gebruikt voor de uitrusting van de eenheden en de toekomstige logistieke hub. Om de capaciteiten van Defensie en de hulp aan de natie beter te ondersteunen wordt uitrusting zoals helikopters, CBRN-dreigingsbeheersing en apparatuur voor de toekomstige medische hub in 2030 aangeschaft en geïmplementeerd.

 

Dimensie Air

 

De investeringen in deze dimensie worden gecoördineerd met onze Europese- en trans-Atlantische partners. Lichte multirole-transportvliegtuigen, helikopters die gespecialiseerd zijn in reddings- en beschermingssystemen tegen dreigingen vanuit de lucht behoren onder meer tot de geplande investeringen.

 

Maritieme dimensie

 

De situatie in Oekraïne en in de Oostzee bevestigt dat het zinvol is meer te investeren in onze maritieme capaciteiten. De strijd tegen de mijnen blijft zeer actueel. We gaan ook de faciliteiten van het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) moderniseren, evenals de middelen om onze economie te beveiligen, zoals windparken en havens, in samenwerking met de civiele autoriteiten.

 

Dimensie Bevelvoering en Operationele Ondersteuning

 

Deze dimensie omvat investeringen in medische apparatuur, individuele uitrusting voor het personeel en de bescherming van militaire kantonnementen tijdens operationele inzet.

 

Een innovatief aspect betreft investeringen in verband met de ruimte, waaronder de beveiliging van de plaatsbepalingssystemen.

 

Deze talrijke aanwinsten zullen de maatschappelijke weerbaarheid en de nationale- en Europese economie sterk ten goede komen.

DG StratCom

DG StratCom