Disruptieve technologieën ten dienste van Cyber Command

Op maandag 26 juni ondertekenden Divisieadmiraal Yves Dupont van de Koninklijke Militaire School en Generaal-majoor Michel Van Strythem van het Cyber ​​Command een memorandum van overeenstemming. Hiermee zullen op lange termijn talrijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden ondersteund ten voordele van Defensie en de burgermaatschappij.

 

Cyber Command, de toekomstige Cybercomponent van Defensie, heeft 140 miljoen euro toegewezen gekregen voor de ontwikkeling van zijn capaciteiten in het kader van het STAR-plan. Dit plan voorziet ook de uitvoering van de DIRS – Defence, Industry and Research Strategy – die zich richt op de ontwikkeling van een sterke en technologisch geavanceerde defensie-industrie.

 

Onderzoek en samenwerking

 

De pijlers van deze strategie zijn onderzoek en ontwikkeling, en ook samenwerking met de Koninklijke Militaire School (KMS) en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) zijn essentieel. Niet alleen om de uitdagingen van vandaag aan te gaan, maar ook de bedreigingen van morgen.

 

Zoals de Chef Defensie, admiraal Michel Hofman, uitlegt “maakt deze overeenkomst het mogelijk om prioriteiten te stellen in coördinatie met de Polytechnische Faculteit van de KMS, en om extra middelen toe te wijzen indien nodig. Het biedt ook een zekere vorm van flexibiliteit in een gebied dat voortdurend in ontwikkeling is”.

 

De KMS als tussenschakel

 

Generaal-majoor Michel Van Strythem langs zijn kant benadrukt het belang van langetermijnpartnerschappen met de industriële-, economische- en academische wereld. “Onze eerste academische partner is uiteraard de KMS, die onze link is met andere universiteiten en onze internationale partners”.

 

Docenten van de departementen Communicatie, Informatie, Systemen en Sensoren (CISS) en Wiskunde (MWMW) gaven om de beurt uitleg over de rol van kunstmatige intelligentie en kwantumfysica in deze projecten, of het nu gaat om cyberverdediging, cryptografie of zelfs steganografie (de kunst van het verbergen van een boodschap in ander bericht).

Cyber Command

Loan Silvestre