Eerste gezamenlijke EU-vergadering tussen cyberambassadeurs- en commandanten

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vond op woensdag 17 januari voor de eerste keer een meeting plaats tussen zowel EU-cybercommandanten alsook EU-cyberambassadeurs. Onder andere cyberdiplomatie en -verdediging, de omgang met desinformatie en het versterken van de Europese cybersamenwerking kwamen aan bod. Deze meeting kwam tot stand in nauwe samenwerking met het Cyber Command van Defensie en haar federale partners.

 

Zo’n zestigtal leden van verschillende cyberinstituten in de Europese Unie bespraken in het Brussels Egmontpaleis de hete hangijzers en huidige uitdagingen in de cyberwereld.

 

Het Belgisch voorzitterschap was gastheer van deze innovatieve gedachtenuitwisseling waarbij allerlei EU-cyber gerelateerde thema’s onder de loep genomen worden, zowel op diplomatiek als op militair vlak, om een bredere samenwerking in dit domein mogelijk te maken.

 

Het ‘Egmont-formaat’

 

Aangezien het Egmontpaleis het decor was voor deze allereerste gezamenlijke meeting, droeg dit nieuwe formaat voor de gelegenheid de naam van de locatie. De minister van Defensie, Ludivine Dedonder, opende de bijeenkomst. “Het Belgisch voorzitterschap wilde voor het eerst deze gezamenlijke sessies in dit specifiek Egmont-formaat organiseren, namelijk tussen cybercommandanten én cyberambassadeurs, om kennisuitwisselingen aan te moedigen en de stem van België en Europa op het internationale diplomatieke toneel te versterken. Cyberdiplomatie is immers een cruciale tool om een Europees antwoord te bieden op cyberaanvallen.”

 

Strategisch kompas

 

Doorheen de dag werden de uitdagingen en de voortuitgang besproken op Europees niveau voor de implementatie van het EU-cyberdefensiebeleid en de cyberdiplomatie zoals vermeld in het actieplan ‘Strategisch Kompas voor Veiligheid en Defensie’ van de Raad van de EU. De vier pijlers van dit kompas zijn: handelen, beschermen, investeren en werken in partnerschappen. Op alle vlakken draagt Defensie hier haar steentje bij.

 

De minister sprak de commandanten en ambassadeurs uit de cyberwereld toe: “Ik reken op jullie allen om verder te werken aan Europa’s ambities in cyberdefensie. Dit is niet langer enkel een militaire zaak, maar ook een belangrijke kwestie in de samenleving. Zo werken we verder aan de Europese weerbaarheid die onze democratieën zal beschermen tegen potentiële desinformatie en cyberaanvallen.”

 

Jongerenengagement

 

Op het vlak van bescherming en inlichtingen heeft de Belgische Defensie reeds heel wat inspanningen geleverd om haar middelen in dit domein te versterken, waaronder uiteraard de oprichting van de Cyber Command in oktober 2022, dat evolueert tot een volwaardige vijfde component van Defensie.

 

Defensie lanceerde recent ook pilootprojecten met verschillende partners in het cyberdomein zoals met de vzw’s Molengeek en BeCode, die cyberopleidingen aanbieden. Jongeren onder de 26 jaar die in aanmerking komen voor een Rosetta-contract krijgen een zeven maand durende basisopleiding in cyberveiligheid via deze organisaties. Als ze die succesvol afronden, kunnen ze nadien mogelijk geselecteerd worden om aan de slag te gaan bij de Cyber Command in verschillende functies binnen het Cyber Security Operations Center (CSOC) of als Junior analist. Het is een inclusief project waarbij afkomst of sociaal milieu weinig rol spelen.

 

Defensie werkt daarnaast ook aan een innovatief concept van een reserve-cyberverdediging: de Joint Cyber Defence Resilience Force, die bruggen bouwt tussen Defensie en de bedrijfswereld.

 

Al deze inspanningen dragen bij aan de versterking van de cyberveiligheid in België en de EU.

Bilitis Nijs

Lucia Gaggero & CyberCo

Ramzy Bentrad