Reboot4You: innovatief en essentieel partnerschap voor de werkgelegenheid

Op 11 januari organiseerde Defensie een bijeenkomst met haar huidige en toekomstige partners in het kader van het project Reboot4You. Deze innovatieve overeenkomst opent de weg voor een nauwe samenwerking met de private sector, met als doel de interesse te wekken van een publiek dat moeilijkheden ondervindt bij het betreden van de arbeidsmarkt. De bijeenkomst richtte zich specifiek op het presenteren van de concrete vorderingen die het project Reboot4You vanaf april 2024 tot leven zal brengen.

 

Om jongeren van 18 tot en met 25 jaar in staat te stellen deel te nemen aan een ontdekkings- en trainingsprogramma in samenwerking met Defensiepartners, is een specifiek statuut ingevoerd, de vrijwillige Dienst van Collectief Nut (DCN).

 

De Dienst van Collectief Nut als vector

 

Zes maanden lang krijgen deze jongeren de kans om hun autonomie te ontwikkelen en sociaal-gedragsmatige vaardigheden te verwerven binnen Defensie. Ze zullen een opleiding volgen die wordt verzorgd door onze partners in uiteenlopende vakgebieden zoals transport, Horeca en bouw.

 

Het uiteindelijke doel is om hen de kans te bieden hun potentieel ten volle te ontdekken. Aan het eind van deze cursus kunnen ze solliciteren naar banen binnen Defensie of in partnersectoren.

 

Diversificatie van de rekruteringspool

 

“Naast de maatschappelijke rol van dit initiatief is het ook en vooral noodzakelijk voor Defensie om haar rekruteringspool te diversifiëren om het structurele personeelsbestand van het departement te garanderen dat nodig is voor haar operationaliteit”, merkt luitenant-generaal Thierry Esser op, hoofd van de Algemene Directie Human Resources. “Door ons te positioneren als partner in plaats van concurrent van de private sector, bundelen we onze krachten voor een beter resultaat.”

 

Arbeidsmarkt onder druk

 

De zoektocht naar het beste talent beperkt zich niet tot Defensie. In 2024 zullen ongeveer 2.500 militaire posten, 460 civiele posten en 1.050 militaire reserveposten openstaan. In het licht van deze ambitieuze maar essentiële doelstelling is een afwachtende houding niet haalbaar. Het diversifiëren van rekruteringspools komt naar voren als een cruciale strategie om te zorgen voor een geschikt aantal kandidaten.

 

Het project Reboot4You trekt momenteel de aandacht van verschillende sectoren en verenigingen die zich bezighouden met de ondersteuning van jongeren die niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Het is zeer waarschijnlijk dat deze samenwerking zich de komende maanden zal uitbreiden naar nieuwe sectoren. De eerste concrete implementatie staat gepland voor april 2024, met de lancering van het eerste parcours van de Dienst van Collectief Nut.

Laurence Gastout

Karin Debouxhtay