Eerste steen gelegd voor nieuw F-35 complex in Florennes

Op maandag 27 maart 2023 legde minister van Defensie Ludivine Dedonder met een graafmachine de eerste steen van het toekomstige F-35 complex op de vliegbasis van Florennes. Defensie investeert in nieuwe infrastructuur om vanaf 2025 complexe wapensystemen zoals de F-35 te kunnen huisvesten en aan de behoeften van de personeelsleden te kunnen voldoen.

 

De eerste F-35 jachtvliegtuigen worden naar verwachting in 2025 geleverd aan de 2de Tactische Wing in Florennes. In 2027 zijn ze vervolgens voorzien voor de 10de Tactische Wing in Kleine-Brogel. Een nieuwe infrastructuur voor deze moderne gevechtsvliegtuigen is dus absoluut noodzakelijk.

De toekomst in volle opbouw

 

“De slogan van onze luchtcomponent is ‘Ready for the future’. Wel, de toekomst is hier in volle aanbouw. De F-35 is het neusje van de zalm, toptechnologie die onze luchtcomponent ook in de toekomst aan de wereldtop zal houden, zoals ze dat vandaag is met onze vertrouwde F-16’s. Die toptechnologie verdient uiteraard topinfrastructuur, aangepast aan de specifieke vereisten van de F-35 en aan de normen en noden van vandaag.”

State-of-the-art technologie

 

De bouw van dit project werd toevertrouwd aan NV Jan de Nul als een Design, Build en Maintenance project. Binnen Defensie is de Algemene Directie Material Resources verantwoordelijk voor de technische en administratieve opvolging. Defensie heeft ervoor gekozen om op elke basis een quasi identiek gecentraliseerd F-35-complex te bouwen.

 

In dit complex van zo’n 30 000 vierkante meter zullen alle activiteiten worden ondergebracht die samenhangen met de inzet van de F-35. Het omvat onderhoudsdokken, magazijnen en ateliers, vluchtsimulatoren, administratieve ruimten en een flightline met vliegtuigshelters. Het F-35-complex zal worden uitgerust met de nieuwste en meest geavanceerde technologie.

 

Ook op vlak van energie draagt het project meer dan haar steentje bij in de strijd tegen de klimaatverandering: het nieuwbouwcomplex wordt thermisch zeer goed geïsoleerd en zal onder andere beschikken over warmtepompen.

Florennes en vervolgens Kleine-Brogel

 

Het nieuwe complex in de 2de Wing Tac in Florennes zal 17 F-35 jachtvliegtuigen huisvesten. In een volgende fase zal ook voor de 10de Tactische Wing in Kleine Brogel een identiek F-35-complex worden gebouwd voor de resterende 17 F-35-gevechtsvliegtuigen.

 

De eerste steen voor het F-35 project werd plechtig gelegd onder goedkeurend oog van onder meer minister van Defensie Dedonder, Chef Defensie admiraal Michel Hofman en de bedrijfsleiders van de bouwgroep Jan De Nul en het ontwerpteam Arcadis.

 

Symbolisch was ‘de eerste steen’ eigenlijk een oud deeltje van een F-16 shelter. Zo wordt het F-35 complex letterlijk gebouwd op de fundering van de F-16’s. Een eerste gedeeltelijke tussentijdse oplevering van de gebouwen in Florennes is voorzien voor de zomer van 2024.

DG MR & DG StratCom

Vincent Bordignon