Enhanced Forward Presence van de NAVO krijgt eerste multinationale munitieopslagplaats

Op 23 maart hebben de Belgische en Estse Chefs Defensiestaf, admiraal Michel Hofman en luitenant-generaal Martin Herem, als eerste gebruikers de eerste Multinational Ammunition Warehousing Initiative (MAWI) locatie in Estland formeel geopend.

 

Het Memorandum of Understanding voor het Multinational Ammunition Warehousing Initiative werd getekend op 22 juni 2021.De onmiddellijke aanleiding voor het oprichten van deze specifieke MAWI oplossing is de prepositionering van Belgische SPIKE Long Range (LR) antitankmissiles in het kader van enhanced Forward Presence (eFP). De verwachting is dat andere geallieerden de opslagplaats zullen gaan gebruiken voor de opslag van hun munitie in het kader van hun eFP bijdragen. Extra MAWI-locaties ter ondersteuning van eFP en ter ondersteuning van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) kunnen worden geopend om de robuustheid en veerkracht van de NAVO-gevechtsgroepen verder te versterken.

 

De MAWI-locatie in Estland zal de vereiste logistieke voetafdruk drastisch verminderen en aanzienlijke middelen besparen doordat de munitievoorraden niet langer onnodig hoeven mee te reizen in samenhang met de verschillende inzetcycli.

 

Het beoogde effect van het MAWI High Visibility Project van de NAVO blijft niet beperkt tot de ondersteuning van het eFP. De ambitie op lange termijn is dat MAWI de manier zal veranderen waarop de NAVO-bondgenoten en partnerlanden over de opslag en distributie van munitievoorraden denken, met als doel aanzienlijke verborgen efficiëntievoordelen te ontsluiten. Hierdoor zullen kostbare middelen vrijkomen die voor andere defensiedoeleinden kunnen worden ingezet.

 

MAWI is daarom een zeer veelzijdig kader met veel verschillende potentiële toepassingen. Er wordt bijvoorbeeld al gewerkt aan de oprichting van een niet-operationele, permanente MAWI-opslaglocatie met het oog op schaalvoordelen en het stroomlijnen van de operaties volgens enkele van dezelfde beginselen die Amazon in de particuliere sector met succes toepast via zijn netwerk van “fulfillment centers”. Deze MAWI-locatie zal naar verwachting in de loop van 2022 in België operationeel worden.

DG MR - Tim De Zitter

DG StratCom