Fregat Leopold I op weg naar Baltische Zee

Op 18 mei verliet het fregat F930 Leopold I de basis van Zeebrugge richting de Baltische Zee voor een oefening van drie weken. De maritieme oefening ‘Baltic Breeze 20’ wordt georganiseerd door NLMARFOR (de maritieme staff van de Nederlandse Koninklijke Marine) en omvat twee commando- en landingsschepen, drie fregatten, een patrouillevaartuig en een onderzeeboot.

 

De missie heeft drie grote doelstellingen: De integratie van de NH-90 aan boord van een fregat verder ontwikkelen door het kwalificeren van een tweede MAR piloot en het tactisch trainen van het NH-90 team, het realiseren van precisievuur-testen met het 76mm kanon OTO Melara en de Goalkeeper, en tenslotte de training in onderzeebootbestrijding in samenwerking met een Nederlandse onderzeeboot. Hierbij zal het fregat de lanceerprocedures van een oefentorpedo testen.

 

Dit alles bovenop de gebruikelijke routine-oefeningen die de bemanningsleden uitvoeren (verlaat-het-schip, man overboord, het bestrijden van schade en brand, …).

 

Om op missie te mogen vertrekken heeft de bemanning hetzelfde monitoring- en quarantaineprogramma gevolgd als de instructeurs en leerlingen die vorige week vertrokken zijn voor de missie van de Nautische School (ENS).

 

Om het risico op besmetting maximaal te beperken heeft de Marine daarvoor, in samenwerking met de Medische Dienst, een actieplan opgesteld. Zo heeft de bemanning 14 dagen vooraf een vragenlijst moeten beantwoorden, waarna ze thuis in quarantaine gingen tot het vertrek uit Zeebrugge. Vijf dagen voor de aankomst aan boord gebeurde er nog een bloedafname en een Covid-19 test. Tenslotte zijn ze op de dag van inscheping nog eens getest in de ziekenboeg van de basis, in samenwerking met het 14 Bn Med. Het spreekt voor zich dat aan boord ook de gangbare maatregelen van sociale afstand gelden. Zo zijn er mondmaskers voorzien, wordt aandacht besteed aan handhygiëne, wordt er in kleine groepen getraind en worden de maaltijden in shifts genuttigd. Ook is het schip uitgerust met Covid-19-testen om eventuele besmetting snel op te sporen en sneller te kunnen handelen bij eventuele uitbraak.

 

Bekijk de video op de Facebook-pagina van de Marine.

Yves Swertvaegher

Jorn Urbain