Lentecampagne succesvol beëindigd

De drie mijnenjagers die deelnemen aan de lentecampagne van de Marine zijn op zondag 31 mei na drie weken op zee de thuishaven Zeebrugge binnengevaren.

 

De volledige periode stond in het teken van de vaarkwalificatie die de ingescheepte leerlingen wilden behalen. Ze behaalden alle doelstellingen en alle ingescheepte kandidaat-officieren van wacht slaagden voor hun professioneel examen. Het spreekt voor zich dat een dergelijk succes in de huidige omstandigheden enkel te danken is aan de collectieve inzet van alle betrokkenen.

 

Een opleiding organiseren in de huidige situatie is geen sinecure, al zeker niet aan boord van operationele schepen. De voorzorgsmaatregelen waren niet van de poes en vergden inspanningen van iedereen die inscheepte.

 

De bemanningen van de drie schepen samen met leerlingen en hun begeleiders, in totaal 150 personen, moesten twee weken in volledige thuisisolatie gaan. Dat was nodig om de drie marinevaartuigen in zo ideaal mogelijke omstandigheden en met een minimaal risico op besmetting drie weken de zee op te sturen.

 

Iedereen weet dat een gewone besmetting aan boord bijna onmiddellijk verspreid wordt en kent bijgevolg de risico’s. Het was daarom erg belangrijk dat iedereen vooraf rigoureus de richtlijnen opvolgde.

 

In samenspraak met de Medische Component werd een traject uitgewerkt om het risico op besmetting voor de bemanning zo klein mogelijk te houden en dus het succes van de campagne te garanderen. De vaarperiode mag beschouwd worden als de blauwdruk van hoe Defensie ten tijde van Covid-19 opleidingen kan organiseren. Alle deelnemers werden onderworpen aan meerdere testen en moesten in thuisquarantaine gaan.

 

Het positieve resultaat van geen enkele besmetting aan boord toont aan dat iedereen de regels goed heeft opgevolgd en de richtlijnen van de Medische Component professioneel heeft opgevolgd. Er hing enorm veel van af en iedereen wist dat wie tijdens de campagne om welke reden ook het schip moest verlaten, niet terug aan boord werd toegelaten, om de veilige bubbel niet te compromitteren.

 

Dit mooie resultaat toont duidelijk de flexibiliteit van de bemanning en de goede samenwerking tussen de Defensiecomponenten aan, waarop iedereen terecht trots mag zijn. Op naar de volgende uitdaging.

Olivier Vogels

Marine