Genisten steunen Field Accommodation Unit

De werk- en opslagcontainers van de Field Accommodation Unit worden voortaan mee beheerd door een compagnie van het 11 Bataljon Genie. Om al die containers duurzaam op te slagen, hebben wegenbouwers van de genie alvast betonnen plateau’s gegoten.

 

De Field Accommodation Unit (FAU) zorgt tijdens operaties voor de tijdelijke infrastructuur van de detachementen. Die kan bestaan uit verwarmde en geklimatiseerde tenten en containers, kantoren, keukens, sanitair, stroomvoorzieningen, waterzuivering, enzovoort. Dat materieel bevindt zich op de vliegbasis Luitenant-kolonel vlieger Charles Roman in Bevekom.

 

Om het beheer van al die containers te optimaliseren, riep de FAU de hulp in van de 6de compagnie algemene steun van het 11 Bataljon Genie. De wegenbouwers van die compagnie kwamen ter plaatse om bijkomende betonnen plateaus te gieten. Hierdoor kunnen alle containers op een duurzamere manier opgeslagen worden.

Lucas Velaerts

Lucas Velaerts