Herinnering aan de Covid-maatregelen door de Chef en de Vice-chef van Defensie

De Chef Defensie, admiraal Michel Hofman, en de Vice-chef Defensie, generaal-majoor Marc Thys, willen iedereen herinneren aan de beschermingsmaatregelen tegen COVID-19. Zij hebben ervoor gekozen om zich tot het personeel van Defensie te richten in een video die u hieronder kunt bekijken. Het is inderdaad in ieders belang om de geldende regels nauwgezet te volgen.

 

#COVID19BELDEF