Herwaardering van de verloning voor militairen vanaf maart 2022

Defensie investeert verder in haar personeel en werkt reeds een hele tijd aan een brede opwaardering van het militaire beroep. De eerste resultaten van dit werk worden nu echt tastbaar. Naast de toekenning van maaltijdcheques vanaf november 2022 voor het militair personeel wordt vanaf maart 2022 een volgende belangrijke stap gezet met de verhoging van de verloning van het militair personeel, en dit voor het eerst in twintig jaar. 

 

Minister van Defensie, Ludivine Dedonder: “We hebben samen met de staf en de vakorganisaties hard gewerkt aan een algemene herwaardering van het militair beroep. Met de netto inkomensstijging en het STAR-plan plaatsen we het personeel opnieuw centraal in de organisatie. Ik heb een lijn getrokken onder de jarenlange besparingen op Defensie en het defensiepersoneel. Het personeel is de motor van Defensie, en het is samen met het personeel dat we de transformatie en de heropbouw willen voortzetten. 

 

Chef Defensie, Michel Hofman: “Volgende maand wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in de concrete realisatie van de personeelsinitiatieven: de effectieve loonsverhoging voor militairen. Dankzij een zeer constructieve samenwerking tussen het kabinet van de Minister, de vakorganisaties en de defensiestaf kunnen we dit vandaag, tot onze grootste tevredenheid, aankondigen.”  

 

 ‘People Our Priority’ Plan – verhoogde rekrutering van burgers en militairen 

In 2021 stelde Minister van Defensie Ludivine Dedonder haar ‘People Our Priority’ Plan voor. Dit stelt het Defensiepersoneel centraal en heeft onder meer als doel het militaire beroep op te waarderen. Onze Minister schenkt daarbij extra aandacht aan de werkomgeving, de work-life balance en het aanbieden van meer carrièrekansen en doorstromingsmogelijkheden. Daarmee speelt Defensie ten volle haar rol van sociale lift, waar mensen zonder opleiding of diploma de kans krijgen een waardevolle opleiding bij Defensie te krijgen met het oog op een carrière binnen Defensie, al dan niet tijdelijk. Het creëert niet alleen een meerwaarde voor het departement, maar voor de volledige maatschappij. 

 

Defensie staat dan ook voor een enorme uitdaging en wil deze legislatuur meer dan 10.000 militairen aanwerven. Hiernaast besteedt Defensie ook een grote aandacht aan het burgerpersoneel van Defensie, dat moet evolueren naar 15% of meer dan 3000 burgers in 2025. 

 

Om dat te verwezenlijken moet Defensie een aantrekkelijke en concurrentiële speler op de arbeidsmarkt zijn en blijven. Een verloning die competitief is met andere beroepen uit de veiligheidssector speelt hierin een grote rol. 

 

Individuele berekening

De herwaardering wordt in verschillende fasen uitgerold tussen maart 2022 en januari 2024 en bestaat uit een combinatie van verhoging van de wedde en/of het toekennen van een nieuwe loopbaantoelage. Voor iedereen zal dit anders zijn vermits de concrete toepassing zal afhangen van de personeelscategorie, graad en opgebouwde anciënniteit. De concrete toepassing ervan zal merkbaar zijn op de loonfiches voor de maand maart, dus op het einde van de maand. 

 

Tijdige en duidelijke informatie

Defensie streeft ernaar om haar personeel zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor lanceren we een interne communicatiecampagne met onder meer briefings naar de verschillende personeelscategorieën. 

 

Een ‘boost’ voor Defensie 

Met het STAR-plan en de herwaardering van het militaire beroep schakelt de transformatie van Defensie naar een hogere versnelling. Zo nemen de investeringen in Defensie de komende jaren verder toe. Nieuw materieel wordt aangekocht of doet verder zijn intrede en er worden belangrijke infrastructuurprojecten gelanceerd. Defensie kiest hierbij voor een brede aanpak die er mee moet voor zorgen dat onze bedrijven technologisch vooroplopen, met ook veel aandacht voor Onderzoek en Ontwikkeling. Het maakt van Defensie een incubator op vlak van onderzoek en ontwikkeling in innovatie technologieën binnen het defensie- en veiligheidsdomein, wat zowel de Belgische als de Europese industriële basis zal versterken. Die sterke industriële basis in het defensie- en veiligheidsdomein is op zijn beurt nodig voor een betere strategische autonomie van Europa, en dus een sterkere Europese pijler binnen de NAVO.

 

De grootste rijkdom van Defensie blijft echter haar personeel, dat centraal staat in het ‘People Our Priority’ Plan. Wie op zoek is naar een gevarieerde job met vele opleidings- en doorgroeimogelijkheden en aantrekkelijke voorwaarden kan dan ook ongetwijfeld zijn of haar gading vinden in het aanbod van Defensie. Met het POP-plan en het STAR-plan wil Defensie niet enkel veel nieuwe talenten aantrekken en aanwerven, maar ook het bestaande menselijk kapitaal en haar talenten en kennis bij Defensie houden.

Kerlijn Puttemans

Defensie