Historisch charter ondertekend in Doornik

Tijdens een militaire plechtigheid op vrijdag 3 september heeft het Vormingscentrum Logistiek in Doornik een nieuwe korpscommandant verwelkomd. Tegelijkertijd ondertekende de minister van Defensie Ludivine Dedonder een historisch charter dat de nauwe band tussen de Stad Doornik en de militaire gemeenschap herbevestigt.

 

De kazerne van het kwartier Rucquoy in Doornik was vrijdag het decor voor een militaire bevelsovergave. Luitenant-kolonel Steven Van de Velde gaf na drie jaar de fakkel door aan luitenant-kolonel Manuel da Conçeiçao Lima.

 

Naast de bevelsovergave was er nog een andere speciale gebeurtenis aan de orde: de minister van Defensie ondertekende het historisch charter van goede verstandhouding tussen de stad Doornik en het Belgische Defensie. Dit document dateert al van het begin van de twintigste eeuw. Het origineel werd in 1940 in de marge van de Tweede Wereldoorlog echter vernietigd door een brand in het stadhuis. Met de hernieuwing van dit charter worden de jarenlange goede banden tussen de stad en de militairen opnieuw in herinnering gebracht.

 

Luitenant-kolonel Van de Velde dankte dan ook de burgemeester en schepenen voor hun inspanningen om de identiteit van Doornik als garnizoensstad in ere te houden.

Bilitis Nijs

Laurent Blairon