Juridische adviseurs van de Europese strijdkrachten komen bijeen in Brussel

Vertegenwoordigers van de juridische diensten van de lidstaten van de Europese Unie zijn op 14 mei in Brussel bijeengekomen om belangrijke juridische ontwikkelingen met gevolgen voor defensie te bespreken. De bijeenkomst vond plaats onder het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU. De Algemene Directie Juridische Steun (DG JUR) van Defensie is een belangrijke speler bij het opvolgen van Europese initiatieven en geeft advies tijdens de onderhandelingen over nieuwe wetgeving.

 

De Europese Unie speelt een steeds belangrijkere rol op het gebied van defensie. Dit komt tot uiting in verschillende Europese missies, de industriële defensiestrategie van de EU en verschillende EU-wetten die van invloed zijn op de sector. DG JUR speelt een essentiële rol in de opvolging en ondersteuning van deze initiatieven, in samenwerking met het stafdepartement Strategie (ACOS Strat) en de Permanente vertegenwoordiging van België bij het Militair comité van de EU (BELEU).

 

Tijdens de Legal Directors Meeting op 14 mei in het Egmontpaleis werden drie belangrijke thema’s besproken.

 

De rol en belangen van Defensie in het Europees beleid verzekeren

 

Binnen de Europese structuur beslissen de EU-lidstaten samen over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Hoewel de Europese Commissie niet bij deze beslissingen betrokken is, wordt de wetgeving die zij voorstelt steeds belangrijker. Het is essentieel om de belangen van de nationale strijdkrachten goed af te stemmen op deze wetgevende initiatieven. DG JUR speelt hierin een belangrijke rol door de Europese wetsvoorstellen op te volgen en te adviseren over eventuele aanpassingen.

 

Versterken van de defensie-industrie

 

De oorlog in Oekraïne heeft het belang onderstreept van het tijdig aanvullen en produceren van munitievoorraden binnen de EU. Het programma voor de European Defence Industry, dat onlangs door de Commissie is voorgesteld, heeft tot doel de defensie-industrie van de EU te versterken en vergemakkelijkt de gezamenlijke aankoop van capaciteiten door de lidstaten. Hoewel dit de productiecapaciteit zou kunnen verbeteren, vereist het programma een passende rechtsgrondslag en moet het coherent zijn met de doelstellingen uiteengezet in het Strategisch Kompas.

 

Bescherming van persoonsgegevens binnen de strijdkrachten

 

De bescherming van persoonsgegevens in een militaire en operationele context, zowel binnen als buiten de EU, stelt de defensiesector voor nieuwe uitdagingen. Het is daarom noodzakelijk om inzicht te verkrijgen over hoe andere EU-lidstaten de GDPR-wetgeving toepassen. Het doel is om de juridische en praktische implicaties te analyseren en de operationele obstakels voor de strijdkrachten zoveel mogelijk te beperken.

 

Tijdens deze vergadering konden de 17 aanwezige juridische diensten hun ervaringen op dit gebied uitwisselen en aanbevelingen voor de toekomst doen. De volgende bijeenkomst van dit netwerk vindt plaats onder het Hongaarse voorzitterschap van de Raad van EU.

Bilitis Nijs

Lucia Gaggero