Koninklijke Militaire School opent plechtig het academiejaar

Naar jaarlijkse traditie opent de Koninklijke Militaire School het academiejaar op de esplanade van het Jubelpark in Brussel. De tweede donderdagavond van oktober behoort toe aan de nieuwe lichtingen leerling-officieren die de KMS erkent. Dit jaar geen volle tribunes met vrienden en familie van de nieuwe militairen, wél een koninklijke aanwezigheid en een echte ‘drache nationale’.

 

Bij de eerste seconden van de ceremonie gingen de hemelsluizen wagenwijd open. Een kleine karaktertest voor de honderden leerlingen van de KMS. Tussen de pelotons eerstejaars die de opleiding tot officier aanvangen, vinden we dit jaar ook prinses Elisabeth, de oudste dochter en troonopvolgster van Zijne Majesteit Koning Filip. Voor de gelegenheid zat heel het koninklijk gezin in de tribune. Koning Filip nam zelfs het woord en sprak vooral de nieuwe promoties moed toe.

 

Ook generaal-majoor van het vliegwezen Lutgardis Claes, commandant van de KMS, sprak haar leerlingen, professoren en kaderleden toe. De generaal sprak vol lof over haar leerlingen en onderwijzend personeel. Ze verwees naar de coronacrisis om haar bewondering uit te drukken. “Jullie hebben op zeer korte tijd de uitdagingen van de coronacrisis omgevormd tot creatieve oplossingen.” Na nog geen week volgden de leerlingen van de campus al afstandsonderwijs. “Als militair primeert altijd je opdracht”, klonk het.

 

Vanaf dit moment krijgen de nieuwe rekruten ook een peter of meter toegewezen, die de eerstejaars tijdens het academiejaar zullen bijstaan. Op die manier staat niemand er alleen voor.

 

Voor elke leerling-officier behoort de openingsparade tot een van de hoogtepunten van het academiejaar, meer nog voor onderluitenant Thibaut Expeels. Hij ontving de Degen des Konings uit de handen van niemand minder dan koning Filip zelf. Deze prijs kent het paleis toe aan de meest verdienstelijke leerling van de school.

 

Familie en vrienden die wegens de coronamaatregelen niet aanwezig konden zijn, hoefden toch niets te missen van de militaire hoogdag. Op de Facebookpagina’s van Defensie, de KMS, het Belgisch koningshuis én de VRT keken duizenden mensen naar een livestream.

 

Aan het einde van de parade verklaarde generaal-majoor Claes het academiejaar officieel voor geopend.

Rein Van den Bergh

Vincent Bordignon

Luc Carvers