Landcomponent verwelkomt nieuwe commandant

Op woensdag 7 juni 2023 verwelkomde de Landcomponent zijn nieuwe commandant: Generaal-majoor Jean-Pol Baugnée. Zijn voorganger, Generaal-majoor Pierre Gérard, gaf hem de fakkel officieel door tijdens een plechtigheid in het Jubelpark.

 

De bevelsoverdracht van de Landcomponent vond plaats op de esplanade van het Jubelpark. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen luisterde de plechtigheid op, die werd bijgewoond door van de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, het hoofd van het Militair Huis van de Koning, Generaal Thierry Vandeveld en de Chef Defensie, admiraal Michel Hofman.

 

Grootste component

 

Met zo’n 9.000 leden is de Landcomponent de grootste van Defensie. Het bestaat uit de Gemotoriseerde Brigade, het Operationeel Commando (COMOPSLAND), het Special Operations Regiment (SOR) en het Competentiecentrum Land (CC Land) – die elk zijn onderverdeeld in verschillende eenheden.

Ongeveer 70 procent van de militairen die worden ingezet bij operaties komen van de Landcomponent. In het Jubelpark werden deze eenheden op indrukwekkende wijze vertegenwoordigd door maar liefst 21 detachementen van elk 23 mannen en vrouwen.

 

Hulde

 

“Vandaag wil ik eer betuigen aan diegenen over wie ik bijna vier jaar het bevel voer: de negenduizend mannen en vrouwen van onze Component. Zij vormen de ruggengraat van onze organisatie en zijn daarom onze eerste prioriteit,” aldus Generaal-majoor Gérard. “We moeten het elke dag laten zien! Vooral in deze moeilijke tijden waarin vrede en veiligheid voortdurend worden bedreigd. Deze mannen en vrouwen opereren dagelijks in bepaalde omstandigheden om anderen te beschermen.”

 

Na een veelzijdige carrière wordt Generaal-majoor Gérard de Belgische Militaire Vertegenwoordiger bij de Europese Unie en de NAVO.

 

Een ervaren opvolger

 

Generaal-majoor Jean-Pol Baugnée, nu commandant van de Landcomponent, deed als polytechnisch ingenieur ervaring op in de core business van Defensie: operaties en het leiden van pantser- en infanteriegevechtseenheden. Later was hij ook Chef Operaties bij de staf van de Landcomponent en stond hij aan het hoofd van de Operations Planning Group bij het Eurocorps. Hij kan ook rekenen op een ruime ervaring in onder andere het domein Material Resources.

 

Dankzij zijn periode bij het Departement Strategie van de defensiestaf en op het kabinet van de Chef Defensie verwierf Generaal-majoor Jean-Pol Baugnée ook een goede kennis voor het opstellen, de uitvoering en de opvolging van de strategische plannen. Zonder te vergeten dat hij daarnaast zeven jaar Ordonnansofficier van Zijne Majesteit de Koning is geweest.

 

“Ik ben zeer fier om aan het hoofd te staan van een Component met zeer professionele militairen en hoogwaardig materiaal, en dit zal in de toekomst nog meer het geval zijn,” aldus Generaal-majoor Baugnée. “De crisissen worden harder en dus zullen ook de trainingen meer aangepast en rustieker moeten zijn. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging,” besluit hij.

 

Na het defilé en de toespraak van de Chef Defensie nam Generaal-majoor Baugnée officieel de leiding over van de Landcomponent.

Bilitis Nijs

Gert-Jan D'haene