Mijlpaal “Systems Functional Review” behaald voor Belgisch-Nederlandse mijnenjagerprogramma

Op 23 mei werd een nieuwe contractuele mijlpaal, de System Functional Review (SFR) bereikt in het kader van het maritieme mijnenbestrijdingsprogramma. Dit programma voorziet in de levering van twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen uitgerust met UAV-systemen (Toolbox) aan de Belgische en Nederlandse marine. Het afsluiten van deze fase gebeurtprecies een jaar na de kennisgeving van het contract in 2019.

 

Te midden van de gezondheidscrisis van Covid-19 bereikten de teams van Belgium Naval & Robotics samen met het binationale projectteam van Defensie de Systems Functional Review. De succesvolle afsluiting van deze evaluatie maakt het mogelijk om de functionele en architectonische studies te valideren van alle systemen van de mijnenbestrijdingsvaartuigen ontwikkeld door de Naval Group. Het gaat dan over computernetwerken, elektrische installaties, voortstuwingssystemen of gevechtssystemen, evenals de door de ECA Group ontwikkelde onbemande vaartuigen (UAV’s). Deze evaluatie had ook betrekking op het systeem van systemen dat zorgt voor het beheer van missies, communicatie en cybersecurity, en op de integratie van UAV-systemen op het schip.

 

“Deze mijlpaal is een belangrijke stap, omdat hij aantoont dat de systeemarchitectuur van het gewapende schip voldoet aan de functionele eisen van onze Belgische en Nederlandse klanten”, aldus Eric Perrot, programmadirecteur van Naval Group.

 

Eisen en timing zijn essentieel.

 

“De eisen van de klant en de striktheid tijdens het passeren van deze mijlpalen zijn essentieel om de volgende fasen van het programma in goede omstandigheden aan te pakken”, bevestigt Jean-Louis Sambarino, programmadirecteur van de ECA Group. “De uitdaging van COVID-19 is resoluut aangegaan en beheerst door Belgium Naval & Robotics en ons binationale projectteam.”, zegt commandant Claude Bultot, programmadirecteur van de Belgische en Nederlandse marine. “De flexibiliteit, zorgvuldigheid en professionaliteit van beide partijen waren de noodzakelijke ingrediënten voor het succes van deze belangrijke mijlpaal binnen het contractuele tijdsbestek. De constructieve sfeer en de expertise van Belgium Naval & Robotics wekken vertrouwen met het oog op de volgende mijlpaal dit najaar”.

 

De volgende stap : Preliminary Design Review

 

De Naval Group is belast met het voorlopige ontwerp van de schepen en werkt nauw samen met Kership, dat het gedetailleerde ontwerp van de schepen en de bouw ervan zal uitvoeren. De activiteiten van Kership gaan van start na de mijlpaal van de Preliminary Design Review, die gepland staat voor december 2020.

 

Het contract voor twaalf mijnenjagers heeft een looptijd van meer dan tien jaar. Na een ontwerpperiode van drie jaar zal Belgium Naval & Robotics overgaan tot de productiefase van deze schepen en UAV-systemen, waarbij de eerste levering gepland staat voor 2024. Zes schepen worden geleverd aan de Belgische marine en zes aan de Nederlandse marine en worden uitgerust met complete UAV-systemen (Toolbox) met in totaal meer dan 100 onderwater-, oppervlakte- en luchtlandingsschepen die volledig gewijd zijn aan de mijnenbestrijding.

Johan Lievens

Johan Lievens