Minister en Chef Defensie lichten nieuwe veiligheidsmaatregelen toe

De minister van Defensie Ludivine Dedonder en de Chef Defensie admiraal Michel Hofman hebben op dinsdag 25 mei de pers ingelicht over het onderzoek dat Defensie momenteel voeren naar aanleiding van de voortvluchtige Jürgen Conings. Ze deden dat tijdens een persconferentie op het Defensiehoofdkwartier in Evere.

 

Minister Dedonder nam als eerste het woord tijdens de persconferentie. Ze klaagde de steun aan die Jürgen Conings momenteel krijgt op de sociale media, zowel van het burgerpubliek als (oud-)militairen. “Deze man steunen, betekent steun aan een man die onschuldige mensen dreigt te verwonden en doden. Het is betreurenswaardig dat bepaalde (oud-)militairen in onlinegroepen hun steun uitspreken voor deze man. Dit schaadt de reputatie en de eer van de 25.000 vrouwen en mannen waaruit Defensie bestaat.”

 

Admiraal Hofman trad haar daarin bij: “Ik deel volledig de publieke verontwaardiging tegenover wat gebeurd is. Ik betreur ook ten zeerste dat een deel van de bevolking, Jürgen Conings nu afschildert als een slachtoffer, als een verzetsstrijder, of nog erger, als een held. Dat is hij zeker niet. Zijn handelingen zijn volledig in strijd met de waarden waar Defensie voor staat en die aan onze jonge rekruten worden aangeleerd.”

 

Een stand van zaken over het onderzoek kon de minister niet geven, aangezien het nog lopende is. Wel gaf ze een overzicht van de maatregelen die Defensie momenteel neemt of zal nemen om te zorgen dat we dergelijke incidenten in de toekomst kunnen vermijden.

 

“Elf personen gelinkt aan gewelddadige extremistische bewegingen zijn alle toegang tot wapens ontzegd”, bevestigt de minister. “Ik heb eveneens een versterking bevolen van de controlemechanismen voor de toegang tot kwartieren en gevoelige zones.”

 

Defensie kan verdere maatregelen nemen wanneer het vreest voor veiligheidsrisico’s. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een toegangsverbod tot kwartieren en wapendepots of tijdelijke schorsing. Voor de zwaarste gevallen kunnen statutaire disciplinemaatregelen genomen worden, zoals ontslag.

 

Daarnaast moet er volgens de minister ook werk gemaakt worden van de herwaardering van bepaalde (veiligheids)infrastructuur, de herziening van veiligheidsprocedures, regelmatige veiligheidsscreenings doorheen de loopbaan van het Defensiepersoneel en een opwaardering van de waarden van Defensie. “Het Defensiepersoneel moet de waarden weerspiegelen die de grondslag vormen van onze democratische, open, solidaire en egalitaire samenleving.”

 

Admiraal Hofman gaf toe dat Defensie fouten heeft gemaakt: “We hebben ontegensprekelijk fouten gemaakt in deze zaak, en we weten welke. Maar ik ben ervan overtuigd dat ons departement op weg is naar wat het moet zijn: een efficiënte, operationele en uiteraard transparante organisatie”, doelend op de maatregelen die de minister eerder aanhaalde.

Stijn Verboven

Ritchie Sedeyn

Luc Carvers