Kandidaat-onderofficieren van de promotie 2021 erkend

Na de annulering in het schooljaar 2020-’21 knoopt de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) weer aan met de erkenning van de promotie 2021. Normaal vindt die met veel toeters en bellen plaats op het marktplein van Sint-Truiden. Dit jaar koos de school echter voor een ietwat kleinere editie op 21 mei, op het paradeplein van de campus Saffraanberg.

 

De KSOO doet dit om zijn leerlingen en personeel maximaal tegen het coronavirus te beschermen, conform de richtlijnen van de Chef Defensie. Niet alleen vindt de editie 2021 volledig buiten plaats, er zijn ook slechts een beperkt aantal vips uitgenodigd. Ze nemen plaats in een oversized tribune, om zo een veilige afstand te kunnen garanderen.

 

Voor het eerst sinds de dubbele inlijving voor het departement militaire vorming organiseren de KSOO de erkenning van de promotie. Drie maanden na hun inlijving maken de 264 jongens en meisjes van dit departement kennis met de toegewezen peter van hun promotie en zijn familie, die te gast was op de plechtigheid. Op dat uitgelezen moment krijgen de kandidaten een voorbeeld van de carrière van een uitmuntend onderofficier, zoals hun peter. Zijn persoonlijkheid dient als voorbeeld voor de normen en de waarden die een bekwaam onderofficier moet bezitten.

 

De uitverkoren peter van de promotie 2021 is adjudant-majoor Andreas Steppe. ‘André’ was een voorbeeldig onderofficier die zijn volledige fantastische carrière bij Defensie gediend heeft. Hij begon in 1977 bij het 2de Regiment Lansiers als tankcommandant, en doorliep vervolgens diverse functies om het uiteindelijk tot RSM van Regiment 2/4 Lansiers te schoppen.

 

Zijn fierheid en veeleisendheid – zowel voor zichzelf als zijn collega’s-onderofficieren – kenmerkten zijn persoon. Hij was een echte vaderfiguur voor de jonge onderofficieren. Door zijn duidelijke manier van communiceren kon hij de andere collega’s steeds op het juiste spoor houden.

 

Helaas overleed adjudant-majoor Steppe door een slepende ziekte en krijgt hij postuum het peterschap over de promotie kandidaat-onderofficieren van de lichting 2021.

 

Ook al is de plechtigheid kleinschalig, toch kan ook het brede publiek ze volgen. Voor het eerst is er een video-opname van het hele evenement, die ook via livestreaming te volgen is via de socialemediakanalen van de KSOO. Zo kunnen de ouders de plechtigheid virtueel bijwonen, trots op wat hun dochter of zoon in die enkele maanden al bereikt heeft en de mooie carrière die hen te wachten staat.

Tim Schonkeren

Thierry Dumoulin