MRTT en EATC: samen sterk in luchttransport

De evacuatie van burgers uit Kaboel is dezer dagen niet uit het nieuws weg te denken.  Defensie speelt hierbij een cruciale rol: een toonbeeld van hoe onze militairen er weer in slagen het hoofd te bieden aan de uitdagingen die ons worden voorgelegd.

 

Elke inzet van Defensie in tijden van crisis wordt in eerste instantie voorafgegaan en gemandateerd door acties en beslissingen op het politieke niveau. Dat is vaak een delicate en enorme operatie op zich. Defensie wordt pas in een later stadium betrokken, maar slaagt er telkens in op korte tijd mensen en middelen in te zetten waar nodig.  Voor crisissituaties ver buiten onze landsgrenzen heeft België als ‘klein land’ ervoor gekozen om op basis van internationale akkoorden en multinationale samenwerking ‘samen sterk te staan’. Dat geldt vooral voor de luchttransport operaties waar de bundeling van krachten tussen partnerlanden een noodzaak is geworden.

 

Wanneer Belgische militairen en middelen worden ingezet in het buitenland is luchttransport een elementaire sleutel tot succes.  Onze inspanningen in het verleden om te komen tot samenwerkingsverbanden met partnerlanden voor de versterking van de luchttransportcapaciteit in Europa beginnen hun vruchten af te werpen.  De gemaakte investeringen voor de transitie van de Belgische transportvloot waren noodzakelijk en vooral ook nuttig, zo blijkt nu reeds uit de crisis in Afghanistan. Onze verouderde C-130 werkpaarden tonen dat ze nog net in staat zijn dit soort inspanningen tot een goed einde te brengen. De nieuwe binationale Belgisch-Luxemburgse bemanningen op A400M laten daarnaast zien dat ze klaar zijn voor “het grote werk”.  Ook het Belgische aandeel in de nieuwe MRTT (Multi Role Tanker Transport) vloot blijkt een goede zet te zijn.  Deze vloot zal op termijn bestaan uit 9 Airbus A-330 toestellen die, Nederlands geïmmatriculeerd, gestationeerd worden in Eindhoven (5) en Keulen (4).  Vier toestellen werden reeds opgeleverd.

 

De MRTT-toestellen vliegen met internationaal samengestelde bemanningen en cabinepersoneel: de Belgen werken samen met Nederlanders, Duitsers, Luxemburgers, Noren en Tsjechen.  Samen vormen zij de zogenaamde MMU (Multinationale MRTT Unit), met thuisbasis in Eindhoven.  Deze MMU opereert onder de bevoegdheid van het EATC (European Air Transport Command), eveneens gestationeerd op de vliegbasis van Eindhoven en multinationaal samengesteld (Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Spanje en Italië).  Dit commandocentrum beheert voor deze 7 landen een vloot van 170 vliegtuigen: het EATC is verantwoordelijk voor de planning, de aansturing en de opvolging van luchttransporten, medische evacuaties en tankervluchten, inclusief de MRTT-zendingen.  Op vraag van België werd de MRTT voor de eerste maal operationeel ingezet voor de evacuatie van burgers uit Kaboel via Islamabad.  De vluchten, onder Nederlandse vlag met Belgische bemanningen aan boord, brachten honderden passagiers weer veilig tot in Melsbroek.

 

Het EATC was in de afgelopen week zeer actief betrokken bij de planning en de coördinatie van ongeveer 120 vluchten van en naar Kaboel al dan niet via diverse tussenstops in verscheiden landen. Voor de 7 EATC-partnerlanden werden in totaal ongeveer 15.000 passagiers vervoerd, waaronder meer dan 1.400 door België. De cijfers spreken voor zich: een schoolvoorbeeld van internationale samenwerking waarin de Belgische Defensie een niet te onderschatten rol speelt!

Paul Desair

Jo Vanden Broeck