Peutie als draaischijf voor opvang uit Afghanistan

Sinds de start van operatie Red Kite staat de militaire kazerne in Peutie elke dag in het teken van de opvang van gerepatrieerden uit Afghanistan. Daar doorlopen ze een volledig traject: van een medisch onderzoek door het Rode Kruis tot een veiligheidsscreening door de federale politie.

 

Op zaterdag 21 augustus kwamen de eerste 34 geëvacueerde Belgen aan in de militaire kazerne van Peutie. Intussen staat de teller op meer dan 850 gerepatrieerden. “Hier doorloopt iedereen eerst een screening door de federale politie, de diensten voor grenscontrole en vreemdelingenzaken, staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV”, legt kolonel Katrien D’Hert uit. “Maar ook alles inzake volksgezondheid vindt hier plaats: psychologische bijstand, medische onderzoeken en PCR-testen. Voor de geëvacueerden was het een lange en soms traumatische reis. Dan is het belangrijk dat we hen correct en sereen kunnen opvangen.”

 

Van Alfa naar Delta

De officiële screening gaat van start aan de ingang van gebouw D3. Daar krijgen alle gerepatrieerden een genummerd registratieformulier en een oranje polsbandje. Dat moeten ze gedurende het hele traject aanhouden om de voortgang van het proces te laten aanduiden.

 

“Tijdens het screeningproces moeten de gerepatrieerden vier beveiligde zones doorkruisen”, gaat kolonel D’Hert verder. “In de eerste zone, de ontvangstzone Alfa, worden PCR-testen afgenomen. Daar zorgt het Rode Kruis ook voor psychosociale begeleiding en kijken de mensen van Fedasil na wie recht heeft op een door hen georganiseerde verblijfplaats.”

 

Vervolgens begeleidt de federale politie de gerepatrieerde naar zone Bravo. Daar ontfermen de politie en de dienst Vreemdelingenzaken zich over de screening en behandeling van het persoonlijk dossier. Daarna voeren mensen van Volksgezondheid een medische controle uit in de derde zone Charlie. In de laatste zone Delta wachten de geëvacueerden op vervoer naar hun familie, vrienden of een locatie voorzien door Fedasil. “Het volledige traject neemt gemiddeld één uur tijd in beslag, maar we hebben op verschillende plaatsen gezorgd voor eten, drank en sanitair.”

 

Samenwerking tussen departementen

Om het proces in goede banen te leiden, werkt Defensie met de verschillende overheidsdiensten samen. “Het is een van de eerste keren dat we een interdepartementale commandopost hebben, waar alle diensten vertegenwoordigd zijn. Maar de samenwerking verloopt fenomenaal”, besluit kolonel D’Hert. “Iedereen is moe, maar blijft ook gemotiveerd om verder te werken. Er is een enorme appreciatie tussen de diensten onderling en dat is mooi om te zien.”

 

Geen invloed op hulp na overstromingen

De recente ontplooiing voor operatie Red Kite heeft geen invloed op de lopende operatie van hulp aan de natie, na de zware overstromingen in juli. De gerepatrieerden uit Afghanistan kunnen voor hun logement onder meer rekenen op de hulp van Fedasil en CDSCA, de socio-culturele dienst van Defensie. Hiermee komt de geplande opvang voor de overstromingsslachtoffers niet in het gedrang.

Wilge Decraene

Ritchie Sedeyn