Nieuw materieel voor het Damage Control Centre

Het Damage Control Centre in Ryckevelde heeft onlangs een nieuwe trainingscontainer gekregen: de flash-over unit. Op 12 februari vond tijdens een brandsimulatie de eerste test plaats, voor de officiële indienstname.

 

Het DCC geeft opleiding aan varende militairen. Die modules bereiden het personeel voor op noodsituaties op zee. In de gloednieuwe flash-over unit is het trainingsprincipe eenvoudig. Tijdens een gesimuleerde en gecontroleerde brand moet de ploeg in de container de signalen van de rook proberen te ontcijferen en gepast reageren voor ieders veiligheid.

 

“Hier gaat het om een demonstratie”, vertelt oppermeester Lammens, chef brandbestrijding van het DCC. “We willen de nadruk leggen op wat we aan boord moeten vermijden. Als je signalen ontdekt van een volledig ontwikkelde brand, moet je zeker niet de deur openen. Ze moet gesloten blijven en nog beter afgeschermd of afgekoeld worden om te vermijden dat het vuur zich verspreid.”

 

“Wanneer we te maken hebben met een brand met sterke rookontwikkeling, peilen we de temperatuur met een thermische camera”, gaat de chef brandbestrijding verder. “Als die te hoog is, proberen we ze te verlagen. Dan peilen we opnieuw en verlagen nog verder, tot de temperatuur sterk genoeg gedaald is.  Dan kunnen we voortwerken. Zo vermijden we dat we bij een deur te maken krijgen met een flash-over boven onze hoofden. Want dan verliezen we de hele ploeg. De rook afkoelen is het enige wat we in zo’n geval kunnen doen.”

Jacques-Emmanuel De Boeck

Vincent Bordignon

Mathieu Duhembre