Nieuwe radiologiezalen in het militair hospitaal

De dienst Medische Beeldvorming (RX) van het Militair Hospitaal Koningin Astrid beschikt over twee nieuwe radiografiezalen. Fujifilm Medical Systems Benelux haalde de markt binnen met zijn Sonialvision G4. Defensie gebruikt die zalen voor radiografische onderzoeken van ondermeer kandidaat-militairen tijdens hun medische basisselectie. Jaarlijks passeren hier tussen 4.000 en 6.000 kandidaten de revue.

 

Tot voor kort beschikte de dienst RX over twee Philips TeleDiagnost Optimus-zalen, aangekocht in de jaren ’90. Jaarlijks keurde een erkende, onafhankelijke keuringsinstantie de veiligheid en ioniserende straling van de installaties. Gezien de leeftijd van de toestellen kon Philips echter niet meer garant staan voor passend onderhoud en ondersteuning.

 

De nieuwe Sonialvision G4 van Fujifilm is een multifunctionele, op afstand bedienbaar toestel voor röntgendiagnostiek, in 2014 voor het eerst op de markt gebracht. Het universele all-in-onesysteem en het doordachte ontwerp van de apparatuur maken het mogelijk onderzoeken uit te voeren zonder de patiënt te verplaatsen. Een van de voordelen is het full spine- en full leg-onderzoek van de patiënt in verticale en horizontale positie
Bij de verwerving van dit toestel stond de patiëntenzorg centraal: speciale technologieën met een lage stralingsdosis, zoals gepulseerde fluoroscopie, virtuele collimatie of verwijderbaar raster maken onderzoeken op expertniveau veilig.

 

De firma stond ook in voor de demontage en de verwijdering van de twee oude systemen. Tegelijkertijd werd de infrastructuur aangepakt.

 

Vervolgens zijn er vormings- en trainingsperiodes over het nieuwe medisch materieel gepland. De personeelsleden van de dienst Radiologie krijgen een basisopleiding dagelijks gebruik. Voor enkele RX-techniekers is er een uitgebreide technische vorming zodat zij kunnen instaan voor de opvolging en controle van het onderhoud.

 

De vernieuwing van beide zalen duurde een viertal weken en intussen zijn ze volop operationeel.

 

Militaire basisselectie (MBS)

 

Jaarlijks ondergaan ongeveer 4.000 à 6.000 kandidaat-militairen een radiografisch onderzoek in het kader van de MBS. Die basisselectie is doorslaggevend om hun medisch profiel te bepalen. Met het onderzoek kunnen ziekten en aandoeningen opgespoord worden waarvan de kandidaat-militair misschien niet op de hoogte is en die een gevaar kunnen vormen bij de uitvoering van zijn of haar opdrachten en taken.

 

Op basis van dit medisch onderzoek wordt de (on)geschiktheid bepaald voor de militaire carrière.

Johan Lievens