Niger: Repatriëring van militairen positief getest op coronavirus

Een twintigtal militairen die positief werden getest op Covid19 zullen gerepatrieerd worden vanuit Niger (Maradi) waar ze zich sinds oktober bevonden in het kader van de bilaterale operatie New Nero. Als voorzorg zullen een dertigtal militairen die werden blootgesteld aan hoog risico contacten eveneens terugkeren naar België.

 

De beslissing tot het nemen van deze maatregelen kwam er om geen enkel risico te nemen met de gezondheid van het personeel en om de situatie onder controle te houden. Vanuit hetzelfde perspectief werd de opdracht opgeschort.

 

Om de beste medische opvolging te verzekeren en om hun familieleden en volksgezondheid in België te beschermen, worden de gerepatrieerde militairen bij hun terugkeer in quarantaine geplaatst in een hotel dat exclusief werd gereserveerd voor dit doel (zij zullen dus als enige aanwezig zijn in dit hotel). Er zal medische opvolging en PCR testen worden uitgevoerd zoals voorzien volgens de uitgevaardigde richtlijnen van Sciensano.

 

Alle Belgische militairen ter plaatse werden getest. Er werd bijkomend medisch personeel naar Maradi gestuurd om de medische opvolging in de best mogelijke omstandigheden te kunnen verzekeren. De militairen die niet positief getest werden en die een laag besmettingsrisico vormen, blijven in Niger om de continuïteit van onze aanwezigheid ter plekke ter verzekeren.

 

Een gespecialiseerd team zal verantwoordelijk zijn voor de ontsmetting van het kamp voor de aankomst van de volgende rotatie voorzien in de loop van deze maand.

 

Defensie is aanwezig in Niger om te helpen bij het versterken van de militaire capaciteiten en het ondersteunen van het land in de strijd tegen terrorisme. Defensie ontplooit actueel mobiele opleidings- en vormingsteams. Sinds de opstart van de operatie New Nero eind 2017 werden 5 Nigerese interventie-eenheden gevormd in verschillende disciplines.