Ontmoeting tussen de CHOD en de Commandant van het Eurocorps

Luitenant-generaal Laurent Kolodziej, bevelvoerend generaal van het hoofdkwartier van het Eurocorps (COMEC) vergadert momenteel met de verschillende Defensiechefs van de partnerlanden.

 

Dit is een beleefdheids- en synchronisatiebezoek.

 

Het doel van deze bijeenkomst is de huidige situatie van het Eurocorps te presenteren, maar ook om de toekomst van het korps en de toekomstige implicaties ervan in verschillende operaties toe te lichten.

Vincent Bordignon