Op weg naar een duurzame toekomst

Wie droomt er niet van een gezonde planeet voor onze kinderen en toekomstige generaties? Defensie zet hier resoluut op in door zich te richten op duurzaamheid. Op 12 maart ondertekenden 18 overheidsdepartementen het handvest ESG, een document dat dit engagement voor een betere toekomst symboliseert.

 

Het ESG-charter is opgebouwd rond de drie pijlers milieu (Environment), maatschappij (Social) en bestuur (Governance) en maakt deel uit van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Het omvat verschillende aspecten, waaronder het bevorderen van diversiteit, professionele gelijkheid en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

 

Voor Luitenant-generaal Frederik Vansina, de Vice-chef Defensie (VCHOD), is duurzaamheid niet alleen een verplichting, maar een noodzaak als Defensie relevant wil blijven in een steeds veranderende wereld.

 

Zet je in voor de toekomst!

 

“Defensie moet voeling hebben met de samenleving als we onze missie willen vervullen. We moeten onze omgeving begrijpen om er beter op te kunnen reageren en onze doelen te bereiken”, legt Luitenant-generaal Vansina uit.

 

Maar hoe verzoen je operationaliteit en duurzaamheid? “Voor ons betekent duurzaamheid het integreren van milieu-, sociale en managementprincipes in al onze activiteiten. We moeten operationeel efficiënt zij en onze strategische doelstellingen bereiken door maximaal rekening te houden met een minimale voetafdruk.”

 

Concreet betekent dit het gebruik van energiezuinige technologieën, het verminderen van afval, het duurzaam beheren van schaarse lokale hulpbronnen (zoals water) en het nauwgezet naleven van de beginselen van het internationaal humanitair recht.

 

19 miljoen kilometer op de fiets

 

Defensie voert daarom verschillen concrete acties uit, zoals het project ‘Beauvent’, dat het mogelijk maakt gebouwen te verwarmen met behulp van warmte die wordt teruggewonnen uit een afvalverwerkingsinstallatie. “Hierdoor is Defensie niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen en wordt er geen extra CO2-uitstoot gegenereerd bij het verwarmen van deze gebouwen.”

 

Duurzaam vervoer wordt ook aangemoedigd door het gebruik van elektrische voertuigen en fietsen voor woon-werkverkeer. “We zien een aanzienlijke toename van de afstanden die per fiets worden afgelegd – bijna 19 miljoen kilometer per jaar!”. Elk initiatief helpt de inzet van Defensie voor een duurzamere toekomst te versterken.

 

Een cultuur van inclusie en respect

 

Duurzaamheid gaat verder dan klimaatdoelstellingen. Defensie benadrukt ook diversiteit en inclusie door bewustwordingscampagnes te voeren over onderwerpen als geweld tegen vrouwen en seksuele intimidatie, en door deel te nemen aan de Gay Pride.

 

“Defensie heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid”, merkt Luitenant-generaal Vansina op. Uiteindelijk is duurzaamheid geen doel op zich, maar een continu proces van aanpassing en verandering.

 

Een van de meest recente initiatieven van Defensie is haar inzet voor het biodiversiScape-project, dat tot doel heeft de biodiversiteit op haar militaire terreinen en kwartieren te behouden en te verbeteren.

 

Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, lees dan meer op https://bebiodiversity.be/biodiversiscape

Yuki Willems

Adrien Muylaert & Jesse De Meulenaere